Inspirationsbild Illustration & Licens: C Stad & Landskap

Hjärups park – en ny park i Staffanstorps kommun

Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet är att skapa en park med en enkel grundstruktur och olika delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser.

Läs mer »

Hur gör man en park?

När man ska anlägga en park krävs det lite mer planering än när man ska ordna om i trädgården.

Läs mer »

En ny park i Hjärup

Då det finns begränsat med allemansrättslig mark i närheten av Hjärup har Staffanstorps kommun beslutat att utveckla en ca 10 ha stor park (en fotbollsplan = 0,7 ha) i ett område som nu är jordbruksmark.

Läs mer »