Förberedelse för plantering

Entreprenören jobbar för fullt med att förbereda ytorna inför sådd och plantering.

Läs mer