Förberedelse för plantering

Entreprenören jobbar för fullt med att förbereda ytorna inför sådd och plantering.

Läs mer

Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park

Ni som har passerat Hjärups park den senaste veckan har säkert märkt av en del aktivitet på det västra området närmst Hjärupslundsskolan. Det är Skanska som nu har påbörjat arbetet med utbyggnaden av etapp 2.

Läs mer