Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park

Ni som har passerat Hjärups park den senaste veckan har säkert märkt av en del aktivitet på det västra området närmst Hjärupslundsskolan. Det är Skanska som nu har påbörjat arbetet med utbyggnaden av etapp 2.

Läs mer

Färdig – men inte klar!

Den första etappen av parken är nu färdigbyggd och god

Läs mer