2-3

Vi har ett stort samarbete i parallellerna och kan blanda elever i olika grupper utifrån arbete, syfte och behov.

Våra fritidspedagoger arbetar i klasserna under skoldagen och träffar sedan barnen igen på eftermiddagen på fritidshemmet. Detta främjar elevernas trygghet under hela dagen då alla känner alla.

Vi har en fin Vi-känsla och en bra sammanhållning. Vi har ett bra och fungerande samarbete i hela arbetslag 2-3 både på skol- och fritidstid.

Vi arbetar med genrepedagogik som inspiration och vårt arbete med ASL löper vidare i åk 2 och 3.

 

Vi som arbetar i åk 2-3 är:

Aleksey Agapov

Andrea Nemeth

Anja Ferm

Anna Hovelius

Camilla Lagerqvist

Cecilia Jensen

Charlotte Persson

Hanna Rosberg

Helene Nilsson

Jesper Myndel

Jessica Ekdahl

Johanna Korpela

Marie Paulsson

Rebecca W Henriksson

Sanna Persson

 

 

Hoppa till navigering