4-6

Vi undervisar i varje klass utifrån ämneskompetens. Vi strävar efter att variera undervisningen med enskilt arbete, berättande, diskussioner, undersökande arbetssätt, grupparbete och praktiska inslag.

Våra fritidspedagoger arbetar i klasserna under skoldagen och träffar sedan barnen på eftermiddagen på fritidsklubben. Detta främjar elevernas trygghet under hela dagen.

Vi som arbetar i årskurs 4-6 är:

Anna Danielsson

Anna Johansson Mats

Anneli Carlsson

Camilla Björkquist

Christopher Winhagen

Helene Ekström

Helene Mars

Hubert Blohmé

Jenny-Ann Sjölin

Jenny Hartman

Jessica Engström

Joakim Lindekrantz

Kalli Nilbert

Katja Lindblad

Lena Lundberg

Magdalena Löwenheim

Malin Appelin

Maria Ling

Maria Nilsson

Hoppa till navigering