F-1

Pedagogiken i arbetslag F-1 bygger på det lustfyllda lärandet. Med leken i fokus formas eleverna till att hitta tillhörighet samt lära sig att kommunicera och samspela med andra. Tillsammans skapar vi en trygg och tillåtande miljö där vi stöttar och leder eleverna vidare i sin personliga utveckling.

Under de första åren i skolan arbetar vi mycket med språkutveckling, matematiskt tänkande, elevinflytande, konflikthantering, skapande verksamhet, musik, lek och rörelse.

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklass obligatorisk. Obligatorisk kartläggning av elevers kunskaper görs på höstterminen i förskoleklass.

Vi som arbetar i arbetslag F-1 är:

Ann-Christin Petersson

Ann-Kristin Thomasson

Ann-Sofie Svensson

Camilla Bell

Charlotta Borgman RIchter

Ellinor Frick

Eva Larsson

Helen Jansson

Kornelia Karsch

Marcus Gruvberger

Michaele Lagercrantz

Mie Troedsson

Pernilla Svensson

Pia Kristensen

Sandra Petersson Filipanic

Simon Nilsson

Titti Borbjerg

 

 

Hoppa till navigering