Skolan som strävar efter att synliggöra alla elever!

Skolbarn Foto: Staffanstorps kommun

På Hjärups skola går cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. En stor del av eleverna går även på fritidshemmen.

Vårt förhållningssätt är ”Växthuset mitt i byn” där vi vill att alla elever ska växa. Detta sker både genom att eleverna blir sedda och bekräftade men också genom att de äldre eleverna får ta ansvar för att göra en bra skola. Genom detta vill vi skapa en bra vi-känsla där de yngre eleverna upplever att de äldre eleverna blir resurser för både trygghet och kunskaper.

För att alla elever ska bli sedda som individer har vi självständiga arbetslag med elever och personal. På så sätt skapas en närhet mellan pedagoger och elever där pedagogerna har en helhetssyn på eleven under hela skodagen, oavsett om det är skoltid eller fritidshemstid. Arbetslagen är uppdelade i årskurs F-1, 2-3 och 4-6.

Som ett led i att eleverna ska få ta ansvar och bli engagerade får de varje år börja med att bestämma vilka elevråd de tycker behövs. Sedan arbetar de i dessa råd under läsåret.

Skolbyggnaden är estetiskt tilltalande med ljusa och luftiga lokaler. Vi har en levande matematik- och teknikverkstad, som stimulerar elevernas matematiska och kreativa utveckling. Vårt skolbibliotek är välbesökt av eleverna och fyllt med böcker som inspirerar till läsning. Båda lokalerna ligger centralt i skolhuset. Vi är fysiskt organiserade så att Förskoleklasserna och årskurs 1 är i en del av skolhuset, årskurs 2-3 i en annan del av skolhuset och årskurs 4-6 i en tredje del. Med detta vill vi ha ett tätt samarbete både mellan parallellerna och mellan årskurserna.

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

3 kommentarer till Om Hjärups skola

 1. Har ni någon som saknar e n jacka på skolan

  En liten kille som kom med en kickbake tappade den

  Kotackta mej

  0730 212318

 2. Hej, hur kan jag anmäla min dotter till Hjärups skola? Vi bor i Malmö kommun, och jag kan inte hitta ansöknings/anmälnings blankett.
  Tack.

  1. Ta kontakt med Rektor Krister Åkesson 046 – 25 15 12.