Skolan som strävar efter att synliggöra alla elever!

Skolbarn Foto: Staffanstorps kommun

På Hjärups skola går cirka 440 elever från förskoleklass till årskurs 6. En stor del av eleverna går även på fritidshemmen.

Skolan strävar efter att alla elever utvecklas i sin takt. Detta sker både genom att eleverna blir sedda och bekräftade men också genom att de äldre eleverna får ta ansvar för att göra en bra skola. Genom detta vill vi skapa en bra vi-känsla där de yngre eleverna upplever att de äldre eleverna blir resurser för både trygghet och kunskaper.

För att alla elever ska bli sedda som individer har vi självständiga arbetslag med elever och personal. På så sätt skapas en närhet mellan pedagoger och elever där pedagogerna har en helhetssyn på eleven under hela skodagen, oavsett om det är skoltid eller fritidshemstid. Arbetslagen är uppdelade i årskurs F-1, 2-3 och 4-6.

Skolan bedriver rådsverksamhet där eleverna får vara med och säga vad de tycker.

Skolbyggnaden är estetiskt tilltalande med ljusa och luftiga lokaler. Vi har en levande matematik- och teknikverkstad, som stimulerar elevernas matematiska och kreativa utveckling. Vårt skolbibliotek är välbesökt av eleverna och fyllt med böcker som inspirerar till läsning. Båda lokalerna ligger centralt i skolhuset. Vi är fysiskt organiserade så att Förskoleklasserna och årskurs 1 är i en del av skolhuset, årskurs 2-3 i en annan del av skolhuset och årskurs 4-6 i en tredje del. Med detta vill vi ha ett tätt samarbete både mellan parallellerna och mellan årskurserna.

 

Hoppa till navigering