Skolledning

Hjärups skola och Tottarps skola har en gemensam ledningsorganisation. Ledningen är organiserad med rektor, biträdande rektor och fem processledare. Processledarna är pedagoger på skolorna som arbetar 25% som skolledare. Som processledare leder man verksamheten i arbetslaget samt medarbetarna.

Vi vill ha en organisation med stort självbestämmande i arbetslagen där alla har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Med processledarorganisationen vill vi flytta besluten närmare verksamheten.

Rektor:

Karin Servin Karlsson

Biträdande rektor Tottarps skola:

Pia Dahlén

Processledare läsåret 19/20:

Pernilla Svensson, arbetslag F-1

Charlotta Borgman Richter, arbetslag 2-3

Maria Ling, arbetslag 4-6

Eva Bothén, elevhälsan

Jenny-Ann Sjölin, fritidshem

Hoppa till navigering