Elevhälsa

Skolan har en samlad elevhälsa (Elevhälsoteam – EHT) där eleverna har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Detta görs i ett nära samarbete med skolans övriga personal.

I Elevhälsoteamet ingår:

Karin Servin Karlsson, rektor
046-251512, karin.karlsson@staffanstorp.se

Eva Bothén, processledare Elevhälsan och specialpedagog Hjärup
046-251510, eva.bothen@staffanstorp.se

Anette Karsch, skolsköterska
046-251514, 
anette.karsch@staffanstorp.se 

Christian Servin, skolpsykolog
046-251463, christian.servin@staffanstorp.se

Ylva Arnrud, Socionom i skolan
046 -251150, ylva.arnrud@staffanstorp.se

Maria Linderum, speciallärare Hjärup
046-251525, maria.linderum@staffanstorp.se

​Cecilia Altheden, speciallärare, Hjärup
046-251525, cecilia.altheden@staffanstorp.se

Pia Dahlén, biträdande rektor Tottarp,
046-251540, pia.dahlen@staffanstorp.se 

Carina Andersson, specialpedagog Tottarp
046-251541, carina.andersson@staffanstorp.se 

Jenny Linderståhl, skolsköterska Tottarp
046-2871789, jenny.linderstahl@staffanstorp.se 

Pernilla Witt, Socionom i skolan Tottarp
046-251171, pernilla.witt@staffanstorp.se 

 

Hoppa till navigering