Elevhälsans medicinska insatser

På Hjärups skola är Anette Karsch skolsköterska.
Du når henne på mail eller telefon 046 – 25 15 14.

För att läsa mer om skolsköterskans uppdrag gå in Resurscentrums hemsida.

Hoppa till navigering