Specialpedagogiska insatser

På Hjärups skola ger vi tidigt stöd åt elever som har särskilda behov. Vi hjälper och handleder elever som behöver extra stöd. Detta gör vi tillsammans med pedagoger i skolan och på fritids samt med skolledning och i skolans elevhälsoteam.

Exempel på stödinsatser som skolan kan erbjuda:

PT (personlig tränare) – intensivträning under fem veckors tid delvis utanför skoltid. Leds av speciallärare/specialpedagog.

Alternativa hjälpmedel, exempelvis inlästa texter, bildstöd eller tidshjälpmedel.

Stöd av speciallärare/specialpedagog under kortare eller längre tid.

Extraidrott – motorisk träning i liten grupp, leds av skolans idrottslärare.

Vi som arbetar som speciallärare/specialpedagoger heter:

Maria Linderum

Cecilia Altheden

Eva Bothén

Hoppa till navigering