Fritidshem

Alla våra elever erbjuds plats i fritidsverksamheten. Här möter de samma fritidspedagoger som under skoldagen. Vi erbjuder olika aktiviteter som slöjd, musik, pyssel, rörelse i idrottshallen, matlagningsgrupper och turneringar. Lokalerna för fritidshemmen ligger i anslutning till klassrummet.

Fritids F-1A  046 – 25 13 37
Fritids F-1B 046 – 25 15 17
Fritids F-1C 046 – 25 15 21
Fritids 2-3A/B 046 – 25 15 97
Fritids 2-3C 046 – 25 15 98
Klubben 046 – 25 15 19

 

Hoppa till navigering