Har du frågor eller vill veta mer om omsorg och stöd, kontakta medborgarkontoret:

Telefonnummer: 046-25 11 00
e-post: kommunen@staffanstorp.se