Kollektivtrafiksatsning i Staffanstorp

Det kommer att anläggas en ny cirkulationsplats med gång- och cykelväg vid Västanväg/Kronoslättsvägen, en ny pendlarparkering vid Kronoslättsvägen. Samt ny busshållplats för bussbyte vid Malmövägen, detta för att möjliggöra tätare bussturer till Malmö. Vid busshållplatsen anläggs också en park.

Läs mer

Synliggör verksamheter längt cykelvägar i Lundaland digitalt

Ute på landsbygden finns det många spännande verksamheter som kan synliggöras digitalt. I projektet synliggör Lundaland Digitalt genomför de digitala presentationer (flash-filmer) som fritt och utan kostnad kan publiceras på webbplatser, visas på skärmar eller inför auditorium till exempel vid föreläsningar.

Läs mer

Bredbandsutbyggnad togs upp i kommunstyrelsen

Ur ”Framtidens kommun, perspektiv 2038” kan man läsa att Staffanstorps kommun ska ”verka för att Internetuppkoppling ska ha en säker kvalitet, kapacitet och vara möjlig för alla och överallt.”. Detta åtagande tillsammans med en ständigt ökande mängd förfrågningar från lokala företag och privatpersoner visar på behovet av en bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun.

Läs mer