Distansundervisning införs under två veckor från den 11 januari

Den 7 januari har Staffanstorps kommun fattat ett beslut att införa distansundervisning i skolan för årskurs 7-9 under två veckors tid inledningsvis. Den första dagen för distansundervisning är den 11 januari, alltså direkt från skolstart.

Läs mer

Ny lärmiljö testas i Hjärups skola

Hjärups skola har fått tre nya fina klassrum för sina treor i den del som tidigare inrymde en förskola och vårdcentral.
Ett av klassrummen är ett så kallat ”pilotklassrum” med en lång rad nya spännande flexibla lösningar.

Läs mer

Dags för skolval inför 2021

Mellan den 11 och 24 januari 2021 ska skolvalen inför blivande f-klass och blivande åk 7 göras av vårdnadshavare på Mina sidor på staffanstorp.se. 

Läs mer

Byggstart närmar sig för Engelska skolan

Detaljplanen har vunnit laga kraft, bygglovet är klart och startbeskedet är beviljat. I vinter inleds byggandet av Internationella engelska skolan IES i Staffanstorp.

Läs mer

Höstterminen avslutas den 14 december

Höstterminens avslutas på måndag den 14 december för för elever på högstadiet och Kometskolan.

Läs mer

Se över ditt behov av förskola och fritidshem över jullovet

Snart går en termin färgad av coronapandemin mot sitt slut. Staffanstorps kommun vill passa på att tacka alla för det arbete som görs för att försöka minska på den smittspridningen som pågår just nu.

Läs mer