Rörelser på lektionstid ökar prestationerna och minskar konflikter

Varje vecka, ofta varje dag, genomförs inplanerade rörelsepauser i undervisningen på en rad F6-skolor i Staffanstorps kommun. Målet är att få skolungdomarna att röra sig mera och minska stillasittandet.

Läs mer

Starka skolresultat för tredje året i rad

Årets avgångselever i årskurs nio har presterat över förväntningarna. Årets meritvärde blev 250,7 poäng och gymnasiebehörigheten blev hela 96,50%.

Läs mer

Årsrika personer sökes till nyanlända familjer

Arbetsmarknadsförvaltningen har uppmärksammat ett ökat behov av stöd hos nyanlända och inte minst hos barnfamiljerna. Vi vill därför kunna matcha en familjs behov med en årsriks persons kunskaper för att erbjuda en god introduktion till att leva i Sverige.

Läs mer

Föräldrautbildning BIFF

I september planerar vi åter att erbjuda kursen Barn i föräldrars fokus (BIFF) som vänder sig till föräldrar som håller på att separera eller har separerat.

Läs mer

Åter dags för sommarpraktik i sommar

150 staffanstorpsungdomar får i sommar göra sommarpraktik genom Staffanstorps kommuns försorg. Leo och Vera ska ska jobba på Allsångståget! Varje sommar arrangerar Staffanstorps kommun sommarpraktik för äldre skolungdomar. Vanliga år brukar vi kunna erbjuda […]

Läs mer

Lovskola för högstadieelever

Som vanligt anordnar kommunens utbildningsförvaltning lovskola för årskurserna 7-9. Lovskolan riktas sig till elever som inte uppnått betyget E eller riskerar att göra det.

Läs mer