Ett symboliskt spadtag på väg mot nya skolan

Det var knappast det första spadtaget som togs i byggandet av den Internationella Engelska Skolan, men väl ett symboliskt sådant när det nu är mindre än ett år kvar till invigning.

Läs mer

Ändrad vattensammansättning i Hjärup

Från måndagen den 25 oktober och två veckor fram kommer dricksvattnet i de sydöstra delarna av Hjärup få en annan sammansättning. Detta på grund av 100 procent flöde från Vombverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Ringsjöverket.

Läs mer

Renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Svapipe AB från den 6 september och fem veckor fram utföra renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorps ytterområden.

Läs mer

Ett godispapper i parken påverkar väl inte dig?

Det är lätt att låta glasspappret fladdra iväg längs vägen och gå vidare. Men ett glasspapper blir fler.   Av allt skräp som slängs när vi äter och dricker ute på stan och i parker, kommer nästan […]

Läs mer

Kraftledningsarbete i Gullåkra mosse

Från vecka 34 påbörjas uppsättning av nya stolpfundament och ledningar, samt rivning av de gamla stolpfundament i Gullåkra mosse. Arbetet kommer att pågå  fram till den 26 oktober. Detta är ett led i arbetet med att byta ut befintliga kraftledningar.

Läs mer

Välkommen ut och sitt!

I sommar kan du söka upp skuggan i Sockerbruksparken och stanna till en stund under träden på en av de nya tillfälliga sittplatserna som erbjuds.

Läs mer