Borggårdsängen blir park

I vecka 46 startar anläggningen av den nya parken. Då kommer över 1000 plantor att ta plats på Borggårdsängen för att skapa en mer innehållsrik parkmiljö och ett mer upplevelserikt gångstråk längs med Borggårdsbäcken.

Läs mer

Fler än någonsin – ännu närmare 23 000 än 22 000 invånare!

Vid september månads slut 2012 har befolkningen i Staffanstorps kommun ökat till 22 528 personer (+ 232 pers). Hittills i år (januari-september) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 69 personer, ett invandringsöverskott på 61 personer och ett inrikes flyttningsöverskott på 102 personer.

Läs mer

Farligt Avfall-bilen blir permanent

Sysavs Farligt Avfall-bilen startade som ett projekt för snart två år sedan. Projektet har nu utvärderats och från 2013 är Farligt Avfall-bilen en permanent service till kommuninvånarna i södra Skåne.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Åkervägen i Hjärup

På Åkervägen i Hjärup kommer det att utföras renoveringsarbete på vatten- avlopps- och dagvattenledningarna.

Läs mer

Staffanstorp allt tryggare – men när är vi nöjda?

Trygghet är inte det samma för ett barn som för en 60-åring. Vår syn på trygghet och säkerhet förändras genom livet. Hur många av dagens 40-åringar använde cykelhjälm som barn?

Läs mer

Ny dagvattenpumpstation byggs vid Gullåkraverket

Arbetet med att bygga en ny dagvattenpumpstation vid Reningsverket i Staffanstorp har påbörjats. Pumpstationen kommer att hålla nere vattennivåerna i Borggårdsdiket för att få ett bättre skydd mot översvämningar vid skyfall

Läs mer