Vattenavstängning i Lilla Uppåkra

En vattenventil ska bytas i Lilla Uppåkra, därför kommer vattnet att stängas av måndagen den 25 juni klockan 9 till 13.

Läs mer

Antagande av detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan

En detaljplan för Stanstorp 1:177, Mellanvångsskolan har antagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13/6.

Läs mer

Information från Flackarp-Arlöv, fyra spår

Välkomna att delta i samrådet om Lommavägens korsning med Södra stambanan.

Läs mer

Planprogram för Uppåkra Arkeologiska Center

Planprogrammet för Uppåkra Arkeologiska Center är godkänt av kommunstyrelsen den 28 maj.

Läs mer

Kollektivtrafiksatsning i Staffanstorp

Det kommer att anläggas en ny cirkulationsplats med gång- och cykelväg vid Västanväg/Kronoslättsvägen, en ny pendlarparkering vid Kronoslättsvägen. Samt ny busshållplats för bussbyte vid Malmövägen, detta för att möjliggöra tätare bussturer till Malmö. Vid busshållplatsen anläggs också en park.

Läs mer

Ny sommartävling: Inspirerad av trädgård!

Har du den mest inspirerande trädgården i Staffanstorps kommun? Drömmer du om att göra något extra av din trädgård? Kom på Inspirationskväll på Hvilan den 7 juni kl 18-19 och delta i vår nya sommartävling!

Läs mer