Ny undersökning: hur nöjda medborgare har vi?

Den 17 mars fick 1 000 kommuninvånare i Staffanstorps kommun mellan 18 och 84 år ett digert kuvert med frågor i brevlådan. Kuvertet kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) och är årets medborgarundersökning med frågor om vad du tycker om din kommun.

Läs mer

Programinslag om fastighetsmässan i Frankrike fällda för osaklighet

När Granskningsnämnden för radio och tv granskade nyhetsinslag kring hur mycket Staffanstorps kommun spenderat på fastighetsmässan Mipim i Frankrike valde de att fälla inslag i SVT:s Aktuellt och SR:s Lokala Nyheter i Sveriges Radio P4 Malmöhus för osaklighet.

Läs mer

Moderna människor, gamla gemenskaper

Författaren Henrik Berggren har skrivit boken ”Moderna människor, gamla gemenskaper – kommunerna och välfärdsstaten efter andra världskriget” inför 150-års jubiléet av 1862 års kommunalförordningar. I boken finns Staffanstorps kommun med.

Läs mer

Staffanstorps partnerskapsarbete i Namibia uppmärksammas

Staffanstorps kommun håller på och avslutar delprojektet ”Stadsplanering och miljö” i det kommunala partnerskapet som bedrivs med Mariental Municipality i Namibia.

Läs mer

Riktlinjer tas fram för resor, konferenser och alkohol

– Vi tar till oss av de reaktioner som kommit efter programmet, bland annat på bristande tydlighet gällande traktamente/reseräkning och därför anser jag det vara viktigt att dra upp riktlinjer inom dessa områden, säger Christian Sonesson.

Läs mer

Därför deltog Staffanstorp i fastighetsmässan

SVT:s Uppdrag granskning har tittat på olika kommuners medverkan i Mipim, en av världens största fastighetsmässor som årligen äger rum i Cannes, Frankrike i mars månad. En av de kommuner som granskats är Staffanstorps kommun.

Läs mer