Staffanstorp ökade sin befolkning 2015

Staffanstorp ökade sin befolkning 2015 med 125 personer (0,54 procent) till 23 119 invånare. Vid årets början fanns 22 994 invånare.

Läs mer

Webbplatsen tar ännu ett steg framåt…

Hösten 2015 inledde vi vårt arbete med att ta Staffanstorps kommuns webbplats ännu ett steg framåt, genom att utveckla webben efter de tips och synpunkter vi har fått in under de senaste åren. Resultatet ser du nu!

Läs mer

Anneros spontanidrottsplats flyttas

Kommunfastigheter kommer att flytta den spontanidrottsplats som nu rivs i samband med rivningen av Anneroskolan.

Läs mer

Flygande start för märkDNA i Staffanstorps kommun

– På tre veckor har redan 1 500 hushåll i Staffanstorps kommun skyddat sig mot bostadsinbrott genom att skaffa utrustning för märkDNA. Vi är mycket nöjda och glada över det gensvar vi fått från medborgarna, säger poliskommissarie Göran Landvall.

Läs mer

Arkeologisk förundersökning på Vikhem

Under hösten 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning av delar av den fornlämning som finns på Vikhemsområdet. Delar av fornlämningen har förundersökts under hösten 2011. Denna nu genomförda förundersökningen påvisar att bebyggelse etablerades här redan under yngre romersk järnålder, år 200-400.

Läs mer

Samråd av planprogram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till planprogram för Hjärup Västerstad på samråd.

Läs mer