Pensionärer behövs!

Brita Kristiansson är en av våra frivilliga pensionärer som är en resurs för sig själv och andra. Brita behövs och nu söker vi fler som vill engagera sig.

Läs mer

Hemteam ökar tryggheten efter sjukhusvistelse

Socialnämnden i Staffanstorps kommun har beslutat att införa Hemteam som ett projekt under 2013. Syftet med Hemteam är att öka tryggheten för personer som fått ett nytillkommet eller utökat behov av omsorg efter sjukhusvistelse.

Läs mer

Obehöriga personer utger sig för att komma från hemtjänsten

I går eftermiddag kom det till kommunens kännedom att en del av våra brukare inom hemtjänsten har fått besök av så kallad icke-personal. Icke-personal är personer som falskt utger sig för att vara från hemtjänsten.

Läs mer

Temakväll om din och vår hälsa

En temakväll i hälsans tecken arrangeras i Staffanstorp måndagen 24 september kl 18 – 20.30.
– Målet med kvällen är att skapa ännu bättre hälsa och livskvalitet för invånarna i vår kommun, säger samordnare Taina Ahola. Förhoppningen är att det ska bli en årligen återkommande dag i hälsans tecken i Staffanstorps kommun.

Läs mer

Välkomna till barngruppen Skilda världar!

”Barnens skilsmässa ser inte alls ut som föräldrarnas, handlar inte om samma sak”. I Skilda Världar erbjuder vi barnen ett eget forum där de kan få uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn till föräldrar som inte bor tillsammans.

Läs mer

Vänortssamarbete blev konferens mot droger

Staffanstorps kommun har tillsammans med Killarney kommun, Staffanstorps vänort på Irland, anordnat den 19:e European Cities Against Drugs (ECAD) konferens på Irland. Det unika med årets konferens i maj i Killarney var att två mindre medlemsstäder stod för värdskapet.

Läs mer