Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 11 juni 2012, kl 9.00.

Läs mer

Budget 2013 – en budget i balans

Budget 2013 för Staffanstorps kommun är lagd så att resultatet ytterligare ett år kommer att bli positivt. Om bokslutet blir som förväntat blir 2013 det sextonde året i rad med positivt resultat.

Läs mer

Beslut vid senaste fullmäktige

Kommunfullmäktige, Staffanstorps kommuns högsta beslutande församling, hade sitt senaste sammanträde den 23 april. Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste ärendena.

Läs mer

Medborgarförslag från Esarp gav resultat

Fem medborgarförslag från Esarps bygdelag föll i god jord. Bygdelagets representant bjöds in till fullmäktiges möte 23 april för att berätta om ortens önskemål och nu rustas lekplats och fotbollsplats upp.

Läs mer