Killarney

Killarney. Foto: Patrik Runesson

Killarney ligger i sydvästra Irland och har ca 13 500 invånare. Killarney är en fantastisk liten ort som betraktas som Irlands främsta turistort utanför Dublin. Antalet hotell- och Bed´n Breakfast bäddar i Killarney är ungefär 9500 st.

Irlands största naturreservat

Noteras bör att Irlands största naturreservat finns beläget här med en fauna och djurliv som utmärkande för denna plats, exempelvis ”the Strawberry Tree” och ”the Red Deer”. Kulturhistoriskt bör nämnas att resterna av Europas äldsta Universitet finns på ”Inisfallen Island”.

Killarneys officiella webbplats

European Cities Against Drugs

Killarney är precis som Staffanstorp medlemmar i ECAD, European Cities Against Drugs ( www.ecad.net ) och var just vid ett internationellt ECAD möte i Oslo 2005 som diskussionerna om ett vänortsutbyte påbörjades. Noterbart är att varje år i oktober anordnas en nationell konferens med tema kring prevention och drogförebyggande insatser

Resan till det formella tecknandet av vänortsavtalet som gjordes i Killarney på Irland i oktober 2008, har hela tiden genomsyrats av de likheter i synsätt, tankesätt och mentalitet som påtagligt förenar Killarney och Staffanstorp.

Ömsesidigt intresse och planering finns att genomföra projekt/utbyte inom områdena som handlar om trygghetsfrågor huvudsakligen inom områdena för ECAD och A Safe Community, undersöka och utveckla möjligheter för utbyte inom området turism samt skolutbyte med huvudsakligen språklig inriktning.

Staffanstorp har besökt Killarney tre gånger och tagit emot besök två gånger.

 

 

 

 

 

Hoppa till navigering