Kometskolan är en del av Resurscentrum

Kometskolan är en del av Resurscentrum Barn och Familj och är kommunens gymnasieskola för ungdomar, mellan 16-20 år, som ännu inte är behöriga till gymnasiets nationella program.

Läs mer