Elevhälsan

Elevhälsan börjar i klassrummet. På Kometskolan har alla elever undervisning i mindre grupper där vi anpassar innehållet beroende på elevens tidigare skolgång, språk och andra förutsättningar. Pedagogerna anpassar material och undervisning till eleverna behov. Vår verksamhet genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt. 

Alla elever har ett personligt schema och en individuell studieplan som är framtagen tillsammans med eleven och eleven har stor tillgång till studie -och yrkesvägledning.

Varje mentor har möjlighet att ha ett färre antal elever för att kunna hjälpa till med struktur.

Som stöd i detta arbete har Kometskolan ett Elevhälsoteam som består av:

Marie Olsson, rektor
Linn Östergaard, socionom i skola
Caisa Bergholm, SYV
Niklas Lorentzon, pedagogisk samordnare
Christian Servin, skolpyskolog
Kim Hansson, specialpedagog
Marie Wilson, skolsköterska

Hoppa till navigering