Behörighet till ett nationellt program

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till gymnasiets nationella program. Benämningen Introduktionsprogram ger signaler om att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelse eller introduktion till gymnasial utbildning eller förberedelse för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

På IM finns fem inriktningar:

Här kan du läsa vår Huvudmannaplan för introduktionsprogrammet.

Kometskolan erbjuder Preparandutbildning, Individuellt alternativ och språkintroduktion. Programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion erbjuder kommunen genom upphandlingsavtal med andra kommuner i Skåne.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

Rektor Marie Olsson med personal

Expedition 046-25 13 77
Rektor 046-25 12 33
Mobil: 0709-35 12 33
kometskolan@staffanstorp.se

Hoppa till navigering