Individuellt alternativ

Foto: Public Domain Pictures By:pixabay.com

Ytterligare en inrikting som Kometskolan erbjuder är Individuellt alternativ.

Individuellt alternativ vänder sig till elever som just nu är osäkra på sitt framtida yrkesval och som inte har betyg eller förutsättningar att komma in på eller klara av ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att ge eleven möjlighet att växa och utvecklas socialt och kunskapsmässigt för att så småningom kunna gå vidare till yrkesintroduktion, preparandutbildning, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningens längd beror på elevens behov, men dock längst tre år.

Vi utformar även denna utbildning utifrån elevens behov och studieplanen kan innehålla:

  • De ämnen från grundskolan som eleven inte har godkänt betyg.
  • Praktik.
  • Motivationsinsatser.

Hoppa till navigering