Preparandutbildningen

Foto: Rawpixel By: pixabay.com

Känner du studielust? Har du av någon anledning inte fått godkänt i flera ämnen och saknar gymnasiebehörighet?  Då kan preparandutbildningen på Introduktionsprogrammet vara något för dig, den är en av inriktningarna som Kometskolan erbjuder.

Preparandutbildningen ska ge dig behörighet till ett nationellt program, antingen yrkesprogram eller högskoleförberedande. Utbildningen är anpassad för de elever som är studiemotiverade och snabbt vill bli behöriga. Utbildningen utformas individuellt för varje elev och beräknas pågå i ett år. På Kometskolans Preparandutbildning ser vi varje elevs behov och förutsättningar.

Detta ligger till grund för elevens individuella studieplan, som kan innehålla:

  • De ämnen från grundskolan som eleven inte har godkänt betyg i
  • Andra individuella insatser

Hoppa till navigering