Språkintroduktion

Foto: Geralt By:pixabay.com

Språkintroduktion är till för de elever som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten på utbildningen är det svenska språket vilket ska ge eleven möjlighet att gå vidare inom gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Studierna syftar till att eleven ska bli godkänd i svenska som andraspråk (sva) eller svenska för invandrare (sfi). Eleven har också möjlighet att läsa de grundskolekurser som behövs för att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande. Utbildningens längd är beroende av elevens behov men den är dock längst tre år.

Vi utformar utbildningen utifrån elevens individuella förutsättningar och studieplanen kan innehålla:

  • Svenska som andraspråk (sva)
  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Grundskolekurser i upp till 12 ämnen beroende på elevens mål och språkliga förmåga
  • Möjlighet till språkpraktik

Hoppa till navigering