Behörighet till ett nationellt program

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasiet. Benämningen Introduktionsprogram ger signaler om att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelse eller introduktion till gymnasial utbildning eller förberedelse för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Läs mer »

Språkutvecklande arbetssätt

Som en röd tråd det senaste året har Kometskolans personal arbetat med Språkutvecklande arbetssätt. I tisdags hade vi pedagogiska samtal med Maria Heimer, från Språkgruppen på Resurscentrum.

Läs mer »

Besök på Malmö museer

Här i veckan åkte hela skolan på ett härligt besök på Malmö museer. De har precis renoverat sitt akvarium, vilket var uppskattat. Det är alltid kul att få komma utanför skolan fyra väggar och […]

Läs mer »

Lov på Kometskolan

Just nu har våra elever och lärare ett välförtjänt lov. Än så länge har vi haft ett mycket bra läsår då många elever är på väg att att nå sina mål i olika ämnen. […]

Läs mer »

Kometskolan är en del av Resurscentrum

Kometskolan är en del av Resurscentrum Barn och Familj och är kommunens gymnasieskola för ungdomar, mellan 16-20 år, som ännu inte är behöriga till gymnasiets nationella program.

Läs mer »