Planer

Foto: Avondale Pattillo By: flickr.com

Kometskolans likabehandlingsplan

Citat från likabehandlingsplanen:

Vision
På Kometskolan förekommer ingen diskriminering, inga trakasserier eller annan kränkande behandling. På Kometskolan bemöter både personal och elever varandra med respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Likabehandlingsplanen är ett dokument vi jobbar aktivt med på skolan och uppdatera varje läsår.

Här kan du läsa läsårets 18/19 års likabehandlingsplan.

Hoppa till navigering