Rådgivning

Hej!

Mitt namn är Linn Östergaard. Jag är socionom på Kometskolan. Som socionom i skola är jag anställd av Förebyggande enheten för barn och unga men finns ute som en resurs på skolan. En stor del av mitt arbete består av att ha enskilda stödsamtal med skolans elever.

När kan du kontakta mig?

Du som elev kan kontakta mig

När du behöver någon att prata med som finns där och lyssnar på dig. Det finns inget som är rätt eller fel att prata med mig om. Ofta handlar samtalen med elever om familjen, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet, sexualitet, om du känner dig ledsen eller funderar på vem du är.

Du som förälder kan kontakta mig

Om du känner oro för din ungdom, behöver stöd i din föräldraroll eller hjälp i samarbetet med skolan. Jag kan vara länken till ytterligare hjälp från t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller familjerådgivning.

Jag har tystnadsplikt

Det betyder att det som du berättar för mig får jag inte föra vidare.

Och anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten finns inskriven i socialtjänstlagen. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Ni når mig på 046- 287 17 84
linn.ostergaard@staffanstorp.se

Hälsningar Linn Östergaard

Hoppa till navigering