Hoppa till huvudinnehåll

Stadgar med mera för kommunala företag (bolag/stiftelser/föreningar)

Staffanstorps kommuns författningssamling är en samling regler, taxor och styrande dokument för de kommunala verksamheterna. Här finns nämndernas och styrelsernas reglementen, styrdokument och policys.

Alla dokument är i PDF-format och kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna använda dem.

Kommunstyrelseförvaltningen