Medborgarförslag

Staffanstorp centrum Foto: Johanna Liwenborg

Att lämna medborgarförslag

Du som bor i Staffanstorps kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. Dessa behandlas sedan av kommunfullmäktige. De som väckt medborgarförslag har rätt att yttra sig när förslaget behandlas och avgörs. Du kan inte lämna medborgarförslag i kommentarsfältet, eftersom det politiska nämnderna behöver ha medborgarförslaget skriftligt undertecknat.

Du kan lämna in ett medborgarförslag via en blankett för medborgarförslag som du skickar in eller via e-service

 • Alla som är folkbokförda i Staffanstorps kommun har rätt att ställa medborgarförslag.
 • Medborgarförslaget ska vara skriftligt undertecknat och innehålla adressuppgift.
 • Förslaget måste röra en angelägenhet som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om.
 • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Om flera förslag finns, ska flera medborgarförslag lämnas in.
 • Medborgarförslag lämnas till kommunstyrelsens kansli.
 • När frågan beretts ska den som väckt ett medborgarförslag få information om handläggningen av ärendet, inklusive uppgift om när ärendet ska behandlas.
 • Medborgarförslag ska ha rubriken ”Medborgarförslag” och ställas till kommunfullmäktige. Du kan också använda vår blankett  för att skriva ditt medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör till exempel äldreomsorg och skola.

Efter 2015 sammanställer vi inte någon lista med de inlämnade medborgarförslagen då du numera kan söka fram dem i vårt webbdiarium. Via denna länk kommer du till vårt webbdiarium. Skriv ”Medborgarförslag” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så få du träff på samtliga medborgarförslag inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

Om du önskar se status för ett medborgarförslag kontakta registratorn på kansliet, 046-25 12 42

Om du inte vill lämna ett medborgarförslag kan du alltid lämna dina synpunkter till oss.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

27 kommentarer till Medborgarförslag

 1. Vi bor vid Lommavägen och nu är trafiken hemsk. Vi har fått reda på att det passerar 3.800 bilar/dygn på Lommavägen genom byn och efter hastighetsökningen från 50 till 70 bullrar det enormt. Sänkningen till 40 på delar av Lommavägen respekteras inte. Vi vill ha hastighetsdämpande åtgärder, dela pga. att det är farligt att gå längs med vägen till Hjärups Företagscenter, dels för att bullret har fullständigt exploderat för oss som bor längs med Lommavägen.

  1. … menar Lommavägen i Hjärup…. katastrofala hastigheter…

   1. Hej Engvall!

    Gränsen för tättbebyggt område är ändrat från och med 9 maj 2016 så att den följer Trafikförordningens krav på tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område gäller bashastighet 50 km/h och 40 km/h på de delar som har bebyggelse på båda sidor av vägen, utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 km/h. Lommavägen är Trafikverkets väg, så vi får be dig att kontakta dem för åtgärder på vägen. http://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/

    Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 2. Hej!
  Jag undrar om vi kan få nyare soptunna? Snart 2017 så tänker man på nyare modell av soptunnor. De soptunnor är inte snygga. Något finare modell av sopptunnor kanske? Kanske sop sortering?

  MVH Silvia

 3. Hej!

  Jag undrar varför ni inte tar bort 30 skyltarna på Genvägen, det är över ett halvår sedan Trekantens förskola slog igen. Det finns alldeles för många hastighetsskyltar att hålla reda på ändå. Kommundirektören har samma åsikt om skyltarna vid trekantens förskola att dom bör slopas.

  1. Hej Ulf,
   För att kunna ta ned skyltarna krävs att den lokala trafikföreskriften för 30 km/h upphävs vilket är ett beslut som fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi kommer att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upphäva 30 km/h.

   Vänligen Stadsbyggnadskontoret Trafik

 4. Hej!
  Är hundägare har en önskan om bajstunna någonstans på gångstigen mellan Åttans gamla idrottsplats och ridhuset. Det är ett bra promenadstråk då man sedan kan gå vidare mot Västanvägen och vika av mot två håll.
  Tidigare fanns en där, det nu är en fiberstation.

  1. Hej Lena,

   Det finns redan en hundlatrin nära Åttans idrottsplats och ridhuset. Den är placerad utmed G/C-vägen söder om Skrittvägen och norr om lekplatsen (Åttans leka).

   Med Vänlig Hälsning,
   Linnea Saarela, parkingenjör i Staffanstorps kommun

 5. Efterlyser bättre bussförbindelser inom kommunen bl till Hälsomedicinsktcenter i Hjärup
  Även om ni inte har busskort till pensionärer så som gymnasieeleverna får det behöver inte vara från 65 år men fr 70 el 75år eller ett seniorkort som man betalar mindre för varje resa
  Tacksam för ett positivt svar
  Bodil Sebren

  1. Hej Bodil.

   Tack för dina synpunkter. För att vi ska kunna behandla dessa ber jag dig använda någon av länkarna ovan. Där finner du även mer information om hur man går tillväga för att lämna in ett medborgarförslag, alternativt enbart önskar lämna in synpunkter till kommunen.

   Med vänlig hälsning
   Harriet Wetterskog registrator

 6. Hej, jag undrar vart man kan hitta inlämnade medborgarförslag under resten av 2015 samt även 2016. Dvs varför uppdateras inte denna sida?

  1. Hej Lotta!
   Via denna länk kommer du till vårt webbdiarium. Där kan du söka fram de ärenden och/eller handlingar du önskar ta del av. Skriv ”Medborgarförslag” i ärenderubriken och ställ in önskad tidsperiod så få du träff på samtliga medborgarförslag inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

   Med vänlig hälsning
   Vesna Casitovski, teamledare kansli, Staffanstorps kommun

 7. Kanonbra att vi får en offentlig toalett i byn! Ska det byggas en ny toalett på James eller menar ni bara att det ska skyltas om toaletten?
  James toalett är väldigt sliten, luktar illa och är allmänt ofräsch.
  Det hade även varit bra med toalett i Balders Hage och vid de nya stora lekplatserna. Det händer ofta att barn behöver gå på toa när de leker.
  Även om Bibblan kan känns nära ”hav-lekplatsen” så är det väääldigt långt för ett kissigt barn. Vid ”Sago-lekplatsen” finns det inte alls tillgång till toalett.

  1. Jag är fortfarande nyfiken på svar i toalett frågan.

   1. Det politiska beslutet rörande James Grill toaletten gällde skyltningen till toaletten. Det nämndes också i beslutet att kommunstyrelsen särskilt skulle beakta behovet vid kommande exploatering av området kring bussterminalen på Malmövägen samt i anslutning till stationsläget i Hjärup.

    Ett medborgarförslag som föreslog en offentlig toalett i Balders hage togs nyligen upp i Tekniska nämnden. Nämnden beslutade att det på grund av investerings- och driftkostnaden inte var motiverat att bygga en toalett i detta läget.
    Vänligen Peter Norlander, Teknisk chef

 8. Hej! Nu måste det hända något med anledning av fortkörningarna här på Storgatan! Det är bara en tidsfråga innan någon blir påkörd! Har pratat med polisen här i byn men buskörningarna fortsätter. Även om folk klagar på farthinder osv så måste både vuxna o barn kunna känna sig trygga när man går eller cyklar på Storgatan. Så jag föreslår att det kommer upp farthinder innan olyckan är framme!
  MVH Agneta

  1. Hej Agneta!
   Storgatan har en utformning som inte inbjuder till höga hastigheter – den är smal och har många kurvor. De mätningar vi har gjort visar att mer än 90 % av fordonen kör långsammare än 40 km/h, ett fåtal kör fortare än 50 km/h. Buskörning är svår att komma åt med fler fysiska åtgärder utan är en fråga för polisen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

 9. Hi,
  I have recently moved to Hjärup from Malmö and I was wondering if Staffanstorp kommun is planning on taking better care of our household matavfall.

  Any plans for the future?

  1. Hej Nick!
   Tekniska enheten arbetar med avfallsfrågorna och Staffanstorp såväl som samtliga Sysavs ägarkommuner arbetar för närvarande med en ny avfallsplan som är en del av renhållningsordningen, i den ingår även föreskrifter för avfallshanteringen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avfallsplanen och därmed också de som beslutar om vi ska sortera ut matavfall eller inte.

   Vänlig hälsning Anna Palm, Staffanstorps kommun

 10. Hej,
  Dammen vid Centrumgården i Hjärup har till stora delar vuxit igen. Är det avsiktligt eller planerar ni att gräva undan vass snart? Det bör väl i så fall göras i god tid innan våren för att inte störa fåglarnas bon?

  Mvh
  Josefine

  1. Hej!

   För att få svar på dina frågor gällande dammen vid Centrumgården hänvisar
   jag dig att ta kontakt med tekniska enheten på teknik@staffanstorp.se
   eller telefon: 046-251100

   Vänligen
   Bianca Mogren, Staffanstorps kommun

 11. Hej,
  Jag vill föreslå Staffanstorps kommunen att införa sortering och upphämtning av matavfall, så som finns tex i Lunds kommunen. Vilken är angledningen att Staffanstorp inte har infört det ännu?

  Mvh
  Josefine

  1. Hej!
   För att detta ska gå korrekt till föreslår jag dig att lämna in ett medborgarförslag på ditt önskemål.
   För att få svar på din fråga gällande sortering av matavfall hänvisar jag dig
   till tekniska enheten på e-postadress: teknik@staffanstorp.se

   Vänligen
   Bianca Mogren, Staffanstorps kommun

 12. Hej Anita!
  Tack för ditt påpekande. Jag har idag beställt rensning av utloppet.
  Vänligen
  Brittmarie Ohlsson

 13. Hej! Jag undrar bara varför inget görs åt Ros-damm. För dagen ligger hela holmen på mitten av dammen under vatten, fåglarna kan inte längre vistas där. Sen utloppet är alldeles igentäppt av skräp, och vattnet är så smutsigt. Det är väl minst 20 år tillbaks som något gjordes där.
  Med vänlig hälsning
  Anita

 14. Hur uppdateras denna sida?

  Senaste medborgarförslagslistan är från 2012.

  Vad jag sett har där kommit in medborgarförslag under 2013 och 2014 också.

  Borde inte det uppdateras?

  1. Hej Richard!

   Vi ser över våra rutiner om vi ska ha en lista eller inte. Är det något speciellt medborgarförslag du undrar över går det bra att kontakta mig.

   Vänligen
   Ingrid Hansson

   e-post: ingrid.hansson@staffanstorp.se