Inkomna medborgförslag

Så här hittar du inlämnade medborgarförslag

Du kan söka i vårt webbdiarium efter inlämnande medborgarförslag.

 • Skriv ”Medborgarförslag” i ärenderubriken
 • Ställ in önskad tidsperiod
 • Tryck sök så får du träff på samtliga medborgarförslag inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

Om du önskar se status för ett medborgarförslag kontakta registratorn på kansliet, 046-25 12 42

Inlämnade medborgarförslag före 2016

Nedan hittar du listor över inlämnande förslag mellan åren 2012-2015. Före 2015 publicerades inte medborgarförslagen i webbdiariet, därför hittar du dem i listor. Vill du komma åt medborgarförslag inlämnade innan 2012 kontakta kommunens arkivarie, 046-25 12 27

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »