Inkomna medborgförslag

Så här hittar du inlämnade medborgarförslag

Du kan söka i vårt webbdiarium efter inlämnande medborgarförslag.

  • Skriv ”Medborgarförslag” i ärenderubriken
  • Ställ in önskad tidsperiod
  • Tryck sök så får du träff på samtliga medborgarförslag inklusive de handlingar som finns diarieförda i respektive ärende.

Om du önskar se status för ett medborgarförslag kontakta registratorn på kansliet, 046-25 12 42

Inlämnade medborgarförslag före 2016

Nedan hittar du listor över inlämnande förslag mellan åren 2012-2015. Före 2015 publicerades inte medborgarförslagen i webbdiariet, därför hittar du dem i listor. Vill du komma åt medborgarförslag inlämnade innan 2012 kontakta kommunens arkivarie, 046-25 12 27

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.