Vad händer med medborgarförslaget?

Här kan du läsa om vad som händer med ett inlämnat medborgarförslag

 1. Registrering hos kommunens kansli
  När ett medborgarförslag kommer in till kommunen lämnas det till kommunens kansli för registrering och blir ett ärende.
 2. Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget
  Kommunfullmäktige kan själv svara på medborgarförslaget eller besluta att överlämna det till berörd nämnd.
 3. Återkoppling till den som lämnat förslaget
  Förslagslämnaren får information om vem som ska fatta beslut.
 4. Ärendet handläggs
  Handläggning av medborgarförslaget påbörjas. En tjänsteperson utses för att utreda förslaget. Tjänstepersonen lämnar ett förslag till den beslutande nämnden eller kommunfullmäktige om hur medborgarförslaget ska hanteras. Ett medborgarförslag bör behandlas inom ett år.
 5. Beslut om medborgarförslaget
  Nämnden eller fullmäktige fattar beslut i ärendet efter att ha tagit del av tjänstepersonens förslag.
  Förslagsställaren har rätt att redogöra för sitt medborgarförslag vid det sammanträdet där det tas upp för beslut. En inbjudan skickas från kommunens kansli.
 6. Återkoppling till den som lämnat förslaget
  Beslutet skickas till förslagsställaren när protokollet från sammanträdet är justerat.

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »