Vanliga frågor om valet

Vem får rösta? Var kan jag rösta? Måste jag visa legitimation? Här får du svar på dessa och andra vanliga frågor.

Vem får rösta i riksdagsvalet?

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Vem får rösta i val till kommun- och landstingsfullmäktige?

Du får rösta i kommun- och landstingsvalen om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen respektive landstinget
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen respektive landstinget
  • är medborgare i någon annan land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen samt är folkbokförd i kommunen respektive landstinget

Har jag som utvandrad svensk medborgare rösträtt?

Ja, du har rösträtt till riksdagen och Europaparlamentet. Vart tionde år måste du själv anmäla till Skatteverket i Sverige för att få vara med i röstlängden för 10 år framöver. Inför varje val skickar Valmyndigheten ut utlandsröstkort och brevröstningsmaterial till de utlandssvenskar som anmält utlandsadress till Skatteverket

När får jag mitt röstkort?

Du får ditt röstkort i brevlådan ungefär tre veckor före valet.

Måste jag visa legitimation när jag röstar?

Du måste styrka din identitet för att få rösta. Du kan styrka din identitet på tre sätt:

  • vara känd av röstmottagaren
  • visa ID-handling
  • någon annan person går i god för din identitet. Då måste de som går i god visa sin ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden

Hur vet jag vilken vallokal jag ska rösta i?

Röstkortet innehåller information om din vallokals adress och öppettid. Dessutom står det vilka val du har rösträtt i. Det är inget krav att du ska ta med röstkortet när du röstar i din vallokal eller på en utlandsmyndighet men det underlättar arbetet för röstmottagaren.

Hur kan jag rösta i utlandet?

Du kan brevrösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat.

Vad gäller för att få brevrösta?

Alla som är utomlands kan brevrösta från utlandet. Brevröstningsmaterial kan du beställa från Valmyndigheten eller från en ambassad eller ett konsulat. Brevrösten får postas tidigast 45 dagar innan valdagen i utlandet. Brevrösten ska ha kommit till Valmyndigheten senast dagen efter valdagen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.