Hoppa till huvudinnehåll

Ordningsregler och valsedlar

För dig som är politiskt engagerad under valet finns ordningsregler att följa. Valnämnden har fattat beslut om riktlinjer och instruktioner för röstmottagningsställen.

Riktlinjer

Partiorganisationerna ska beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina
valaktiviteter avseende affischering och annat politiskt kampanjmaterial.

Det innebär bland annat att:

  • det får inte förekomma kampanjande av partier som kan synas eller höras inifrån vallokal.
  • partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får inte uppehålla sig på röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme. Om partifunktionärer ska gå in i sådana lokaler måste de ta av sig banderoller eller annan utrustning där partipolitiskt namn står. Detta gäller även medborgare, inga partipolitiska namn får vara synliga inne i vallokal förutom på valsedlar.
  • röstmottagarna svarar för ordningen i valsedelställen och är de enda som får fylla på valsedelställen. Det är inte röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att valsedlarna tagit slut ifrån det material som de lämnat in.
  • partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Partiernas valsedelsutdelare ska stå utanför entrén.
  • valsedelsutdelarna ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén.

Här kan du läsa mer om riktlinjer och instruktioner.Öppnas i nytt fönster

Valsedlar

I Staffanstorps kommun finns möjlighet för samtliga partier som anmält sitt deltagande till Valmyndigheten att vid en angiven tidpunkt och plats lämna in sina valsedlar till valkansliet för vidare distribution till röstningslokal och vallokal.

  • för förtidsröstning gäller den 18 augusti klockan 10.00 på Rådhuset i Staffanstorp. Materialet som lämnas in ska vara paketerat och väl märkt i två (2) större buntar
  • för valdagen gäller den 9 september klockan 10.00 på Rådhuset i Staffanstorp. Materialet som lämnas in ska vara paketerat och väl märkt i 18 större buntar

Partierna själva ansvarar under förtidsröstningen samt valdagen för att se till att det finns tillräckligt med valsedlar i respektive röstningslokal och vallokal och vid behov fylla på ute i respektive lokal.

Här kan du ta del av beslutet.Öppnas i nytt fönster

Kommunstyrelseförvaltningen