Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarundersökning

Staffanstorps kommun anser att du som medborgare är viktig. Därför deltar vi i Statistiska centralbyråns, SCB:s, årliga medborgarundersökning.

Varje gång får 1 200 kommuninvånare i åldrarna 18-84 år en enkät med frågor att besvara. I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

Senaste resultatet

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2020 är klart.

Resultat medborgarundersökning Staffanstorps kommun 2020 (länk till SCB)

Kommunstyrelseförvaltningen