Hoppa till huvudinnehåll

FAQ – Arbetsmarknadsförvaltningen

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som ställts till arbetsmarknadsförvaltningen gällande bland annat ekonomiskt bistånd, missbruk och våld i nära relation.

Individ och familjeomsorg

 • Hur kommer jag i kontakt med socialtjänsten?

  I Staffanstorps kommun finner du det man i dagligt tal kallar socialtjänsten under arbetsmarknadsförvaltningen. Du når oss på telefon via kommunens växel: 046- 25 11 00. Du kan också nå oss via e-post: socialtjanstenStaffanstorp@staffanstorp.se.

 • Var kan jag som förälder få råd eller stöd när det är bekymmer inom familjen?

  Om du är orolig för ditt barn/ungdom eller känner att du inte räcker till i ditt föräldraskap kan du få hjälp och stöd. Ring vår mottagningstelefon: 046-25 11 18.  Om ingen svarar lämnar du ett meddelande med ditt telefonnummer och vi ringer upp inom 24 timmar. Mer information hittar du på sidan Familj, barn och ungdom.

 • Vad gör jag om jag får kännedom om att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt?

  Om du får kännedom om att en ung människa far illa ska du ta kontakt med mottaget för Barn och familj som handlägger den typen av ärenden. Ring 046-25 11 18. Mer information finns att läsa på sidan Misstanke om att barn far illa.

 • Hur går jag tillväga för att söka om ekonomiskt bistånd?

  Om du är i behov av ekonomiskt bistånd kan du lämna en ansökan via vår e-tjänst eller kontakta socionom via kommunens växel.
  Telefonnummer: 046- 25 11 00.
  Telefontider: måndag, tisdag, onsdag, fredag klockan 10-10.45, samt torsdag klockan 15 – 15.45.

  Behöver du stöd att planera din ekonomi kan du kontakta vår budget- och skuldrådgivare.
  Telefonnummer: 046- 287 17 07.

 • Vem kan jag rådfråga om frågor som gäller bekräftande av faderskap/föräldraskap?

  När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet bekräftas av er båda. När det gäller barn vars föräldrar är samkönade är vi skyldiga att fastställa detta även om ni är gifta. Familjerätten får automatiskt information från Skatteverket när ett barn är fött i kommunen. Vi skickar då ett brev till er med information om fader-/föräldraskapsbekräftelsen.

 • Vem vänder jag mig till om jag eller någon i min omgivning har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar?

  Gäller det person som är 18 år eller äldre så vänder du dig till vårt öppenvårdsteam Kompassen. Gäller det person som är mellan 13-18 år så vänder du dig till vårt öppenvårdsteam Fenix. Kompassen och Fenix går att nå via kommunens växel 046- 25 11 00. Du kan också komma in med en skriftlig ansökan eller orosanmälan. Du kan läsa mer på vår sida om Missbruk och beroende.

 • Var kan jag vända mig om jag eller någon i min omgivning är utsatt för våld i nära relation?

  Ring alltid 112 om det är akut!

  Dagtid kontaktar du socionom mot våld i nära relationer via kommunens växel 046- 25 11 00. Om du är i behov av hjälp under kväll, natt eller helg kontaktar du sociala jouren.

  Besök vår sida om våld i nära relationer.

 • Kan ni hjälpa mig med bostad?

  Utgångspunkten är att varje invid har ansvar för att ordna med sin egen boendesituation och arbetsmarknadsförvaltningen har inget generellt ansvar att förmedla bostäder. Staffanstorps kommun har ingen bostadsförmedlingen, ansökan om bostad måste göras hos varje enskild hyresvärd.

Ekonomiskt bistånd

 • Jag har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Vad händer nu? Hur går utredningen till?

  Om det är första gången du ansöker får du ett meddelande i e-tjänsten efter att din ansökan har skickats in. I meddelandet informeras du om tid för nybesök samt vilka underlag du ska inkomma med. Du får även besked om vilket datum du senast ska lämna in begärda underlag. Det är viktigt att alla underlag lämnas till oss i tid. Om underlagen inte är tillräckliga kan handläggaren inte utreda ansökan och du får ett avslag.

  Om du ska söka igen gör du detta via e-tjänsten. Inga underlag ska bifogas med ansökan men du måste kunna visa alla underlag vid en eventuell stickprovskontroll.

  Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Det är du som söker om bistånd som ska visa att du har rätt att få bistånd. Ibland kan handläggaren även vilja träffa dig innan beslutet fattas. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till ditt bankkonto.

  Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du skall gå tillväga för att överklaga.

 • Vad gör jag om jag kommer på att jag har skrivit fel uppgifter efter att jag skickat in min ansökan?

  När du skickat in din ansökan kan du inte ändra i den. Om du redan har en handläggare ring och meddela vad som blivit fel. Om du saknar namn eller kontaktuppgifter till din handläggare kan du vända dig till växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00.

 • Jag har ansökt, men inte fått beslut än. Nu är pengarna snart slut. Vad ska jag göra?

  Handläggningen för en ny ansökan är tio arbetsdagar och fem arbetsdagar för en löpande ansökan. Kan du lösa ditt akuta behov på annat sätt? Kanske kan du äta hos en vän i avvaktan på beslut eller kanske har du mat hemma så det räcker några dagar?

  Om du inte kan lösa ditt akuta behov kan du kontakta din handläggare för att beskriva den akuta situationen. Om du inte har en handläggare kan du vända dig till växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00.

 • Vad gör jag om jag inte kan betala min hyra?

  Du kan i första hand kontakta din hyresvärd för att försöka göra en avbetalningsplan. Om det inte går kan du fundera på om du kan låna pengar av någon för hyran. Om du är utan tillräcklig inkomst kan du vända dig till kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

  Ekonomiskt bistånd beviljas bara om alla andra alternativ för att lösa situationen är prövade. Att få bistånd till hyra och uppehälle är inte kravlöst utan du måste redovisa vad du har för tillgångar och eventuellt sälja dem. Det kan till exempel gälla följande:

  • Bankmedel och aktier
  • Bil
  • Fastighet och bostadsrätt
  • Andra värdesaker
 • Vad gör jag om jag är i akut behov av pengar?

  Vid akut nöd om pengar kontaktar du oss via växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00. Om det är kväll eller helg kontaktar du sociala jouren.

 • Kan jag söka ekonomiskt bistånd om jag har blivit uppsagd från mitt jobb och har inte rätt till a-kassa?

  Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ett krav för att du ska ha möjlighet att få ekonomiskt bistånd är att du ska vara aktivt arbetssökande.

  Tänk på att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första arbetslösa vardagen och börja söka jobb så fort du fått uppsägningsbeskedet.

 • Hur påverkar lön och bil ekonomiskt bistånd?

  Både inkomst och tillgångar kan minska det ekonomiska biståndet. Inkomst kan till exempel vara lön, a-kassa, sjukpenning eller föräldrapenning. Hus och bil är exempel på tillgångar som kan påverka hur mycket du får. Eftersom ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät kan du behöva sälja dina tillgångar. En handläggare gör en bedömning utifrån just din situation.

 • Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag studerar?

  Huvudlinjen är att du ska försörja dig genom studiemedelssystemet (CSN) när du studerar. Endast i undantagsfall kan du ha rätt till bistånd under studier. Du har alltid rätt att ansöka och få din ansökan prövad.

 • Får jag mindre ekonomiskt bistånd om mitt barn sommarjobbar?

  Barns och skolungdomars inkomst av arbete upp till ett prisbasbelopp räknas inte med vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. Barn är aldrig skyldiga att försörja sina föräldrar eller syskon, men barnets riksnorm och del av boendekostnaden minskas med de inkomster som överstiger ett prisbasbelopp.

E-tjänst ekonomiskt bistånd

 • Vem kan använda e-tjänsten för ekonomiskt bistånd?

  E-tjänsten är tillgänglig för dig som vill ansöka om ekonomiskt bistånd. För att kunna använda e-tjänsten måste du ha fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Staffanstorps kommun.

 • Vad krävs för att kunna använda e-tjänsten?

  Du behöver tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

  Vid behov kan du boka en dator på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup (vardagar klockan 9-16).

  Boka dator i Staffanstorp

  E-post: medborgarkontoret@staffanstorp.se
  Telefonnummer: 046-25 11 10

  Boka dator i Hjärup

  E-post: hjarups.bibliotek@staffanstorp.se
  Telefonnummer: 046-25 15 94

 • Var hittar jag e-tjänsten för ekonomiskt bistånd?

  Du hittar e-tjänsten på kommunens webbsida om ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsförvaltningen