Hoppa till huvudinnehåll

FAQ – Vård och omsorg

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som ställts till omsorgsförvaltningen gällande bland annat hemtjänst och hjälpmedel.

Vård och omsorg

 • Hur ansöker jag om hemtjänst eller särskilt boende?

  Ansökan om hjälp med hemtjänst eller särskilt boende görs till kommunens biståndshandläggare. Din ansökan kan vara skriftlig eller muntlig, se längre ner hur du får kontakt med oss. För att kunna bedöma om du har rätt till bistånd måste omsorgsförvaltningen göra en utredning. Utredningen genomförs av biståndshandläggaren tillsammans med dig och vid behov även andra kompetenser till exempel distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

  Du som vill ansöka om hjälp kontaktar biståndshandläggare antingen genom telefon 046-25 11 04 telefontid måndag 11-12, tisdag -fredag 9-12 eller per e-post till omsorg@staffanstorp.se

  Mer information hittar du på vår sida om stöd i hemmet.

 • Hur gör jag för att få färdtjänst?

  Rätten till färdtjänst utreds enligt lagen om färdtjänst och prövas av kommunens biståndshandläggare. För att få färdtjänst måste du enligt lag vara folkbokförd i kommunen, ha ett varaktigt funktionshinder (minst 3 månader), ha väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer och/eller ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Mer kan du läsa här eller ring oss på 046-25 11 04.

 • Hur gör jag för att få hjälpmedel?

  För att få hjälp med hjälpmedel ska du vända dig till kommunens rehabiliteringsenhet.

  Kontakt

  Telefon: 046-25 11 32

  Telefontiderna är måndag-torsdag klockan 8–11 och fredag klockan 10–12.

 • Min närstående är inlagd på sjukhus och behöver hemtjänst vid hemgång, hur gör vi för att ansöka om detta?

  Om du har ett behov av stöd i hemmet i direkt anslutning till utskrivning från sjukhuset ska du eller dina anhöriga påtala behovet till personalen på den avdelning du är inlagd på. Uppmana personalen att lägga upp dig i systemet Mina planer. Genom systemet ”Mina planer” får kommunens personal information om dina behov och kan planera för insatser enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen som kan starta i direkt anslutning till att du kommer hem från sjukhuset.

  Kommunens personal som hjälper till vid ansökan och planering av insatser vid hemkomst kan du nå på följande telefonnummer.

  • Biståndshandläggare telefon: 046 -25 12 79
  • Sjuksköterska telefon: 046- 25 15 69

Omsorgsförvaltningen