Dödsfall & begravning

Begravningskrans Foto: Lisa Castle By: flickr.com

I stunder av sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som rent praktiskt måste ordnas när en närstående har gått bort.

Begravningsavgift

Sedan kyrkan skildes från staten betalar alla som är bokförda i landet en speciell begravningsavgift via skattsedeln. Denna betalar man oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte eftersom begravningsverksamheten anses vara en samhällsangelägenhet för alla medborgare. Det är Svenska kyrkan som ansvarar för det praktiska kring begravningar och kyrkogårdar. Begravningsavgiften varierar mellan olika församlingar.

Begravningsombud för den som inte tillhör Svenska Kyrkan

Ombudet ska granska hur församlingarna tillvaratar intressen för den som inte är med i Svenska kyrkan samtidigt som de ska ha tillsyn över hur Svenska kyrkan förvaltar den gemensamma begravningsavgiften.

Vid frågor vänligen kontakta Staffanstorps kommun, 046-25 11 00.

Dödsboanmälan

I samband med dödsfall ska en bouppteckning förrättas. Förutom i de fall där tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, då ska istället en dödsboanmälan göras inom två månader. Socialtjänsten upprättar dödsboanmälan och översänder den till skattemyndighet. Om någon av dödsbodelägarna ändå begär bouppteckning ska sådan förrättas.

Vid frågor vänligen kontakta Staffanstorps kommun, 046-25 11 00.

Hoppa till navigering