Borgerlig vigsel

Ringar. Foto: Chuttersnap by Unsplash

Du som inte önskar vigas i Svenska kyrkan eller annat religiöst samfund kan vigas borgerligt. Vigseln förrättas av en särskild förordnad borgerlig vigselförrättare. En borgerlig vigsel kostar ingenting.

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

För borgerliga vigslar i Staffanstorps kommun har Länsstyrelsen i Skånelän förordnat kommunjuristen Björn Anbring, Inger Hossmark (M), Michael Sandin (M), Solveig Ohlsson (S), Christos Tsiparis (FP) och Anita Sweder-Thorstensson (M).

Innan en borgerlig vigsel kan genomföras måste ni göra följande:

Ansöka om prövning av hinder mot äktenskap och enligt namnlagen ska ni senast i samband med vigseln anmäla vilket efternamn ni ska ha i äktenskapet.

Skatteverkets webbplats kan man ladda ner blanketterna:

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer ni få bevis om hindersprövning och ett intyg hemskickat av Skatteverket. Hindersprövningen gäller i fyra månader och ska tillsammans med intyget lämnas till kommunen före vigseln.

För att ni ska kunna vigas den dag som ni önskar kontakta vigselsamordnare i medborgarkontoret i god tid, senast två veckor innan.

Kontaktuppgifter:  046-25 11 10

Du kan boka borgerlig vigsel via en blankett för borgerlig vigsel som du skickar in eller via e-service.

Plats

Vigsel sker vanligtvis i Rådhuset. Det går också bra att ha vigseln på en annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vittnen

För att vigseln ska var giltig måste två vittnen närvara. Namn på vittnen lämnas till Kansliet innan vigseln förrättas. Om vigsel sker i Rådhuset under kontorstid kan, om så önskas, anställda i kommunen vara vittnen under ceremonin.

Vigselakten

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär se nedan. Efter vigseln får ni ett vigselbevis och vigselförrättaren meddelar Skatteverket om vigseln.

Vigselformulär

Vid vigsel ska vigselförrättaren rikta följande ord till paret:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Om paret särskilt begär det kan vigselförrättaren, i stället för det som anges ovan, rikta följande ord till dem:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. (Texten författad av Per Anders Fogelström.)   Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

2 kommentarer till Borgerlig vigsel

 1. Måste man gifta sig i Staffanstorp kommun om man anlitar en vigselförrättare från just Staffanstorps kommun? Eller kan man tex välja att viga sig i Lund, Lomma eller så?

  1. Hej Emma!

   Vigselförrättarens tjänstgöringsområdet omfattar i första hand Staffanstorps kommun men förordnandet ger också behörighet att förrätta vigsel på annan ort inom riket.

   Kontakta kansliet för mer information, tel: 046-251221.

   Vänligen
   Ingrid Hansson