Borgerlig vigsel

Ringar. Foto: Chuttersnap by Unsplash

Borgerlig vigsel i Staffanstorps kommun

En borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare utsedda av Länsstyrelsen. I Staffanstorps kommun bokas borgerlig vigsel hos Medborgarkontoret. Innan en vigsel kan ske måste ni som ska gifta er ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En borgerlig vigsel kan vara väldigt enkel eller utformas enligt era önskemål, det avgör ni som ska gifta er tillsammans med vigselförrättaren.

Boka borgerlig vigsel

Bokningen av borgerlig vigsel gör ni hos Medborgarkontoret,
via E-tjänster.

Blankett för bokning av borgerlig vigsel.

Efter att en förfrågan kommit in påbörjas arbetet med att leta vigselförrättare till önskat datum. Skicka in er bokning i god tid innan önskat datum för att öka möjligheten att vigselförrättare finns tillgänglig. När vigselförrättare är bokad får ni en bekräftelse, i denna finns bl.a. vigselförrättarens namn och kontaktuppgifter. Vid frågor, kontakta Medborgarkontoret på medborgarkontoret@staffanstorp.se eller 046-25 11 10.

Vigselförrättare

En borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen. I Staffanstorps kommun är följande personer vigselförrättare: Björn Anbring (kommunjurist), Inger Hossmark (M), Solveig Ohlsson (S), Michael Sandin (M), Christian Sonesson (M), Anita Sweder Thorstensson (M) och Christos Tsiparis (L). Läs mer om dem här.

Ansöka om hindersprövning

Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En hindersprövning innebär att Skattverket kontrollerar att det inte finns något hinder för er att gifta er. Hindersprövningen begärs gemensamt och görs på särskild blankett till Skatteverket där ni skriftligt försäkrar att det inte finns några hinder för äktenskapet. Om det inte finns något hinder urfärdar Skatteverket ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Dessa intyg är giltiga i 4 månader och ska lämnas till kommunen senast 2 veckor innan bokat vigseldatum. Se www.skatteverket.se för mer information.

Anmälan om efternamn

Om ni önskar ändra efternamn i samband med vigseln ska detta anmälas till Skatteverket. Gör gärna en anmälan om efternamn i samband med ansökan om hindersprövning. Fr.o.m. 1 juli 2017 gäller en ny personnamnlag. Se www.skatteverket.se för mer information om namnändring och den nya lagen.

Plats för vigseln och vittnen

En borgerlig vigsel kan hållas på valfri plats, efter överenskommelse med vigselförrättaren. Vigselförrättarna förrättar i första hand vigsel i Staffanstorps kommun.

Vigseln måste bevittnas av två vittnen. Dessa ska vara minst 15 år, förstå vad de bevittnar samt kunna uppvisa legitimation vid vigseln. Namn på vittnen lämnas till Medborgarkontoret, tillsammans med intyg om hindersprövning och intyg om vigsel, senast 2 veckor innan bokat vigseldatum. Kommunen kan bistå med vitten om ni önskar. I så fall sker vigseln alltid i Rådhuset i Staffanstorp under kontorstid.

Vigselakten

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär som finns i två versioner, se nedan. Utöver texten i vigselformuläret, ni meddelar vigselförrättaren vilken version ni önskar, kan vigseln utformas efter era önskemål. Diskutera utformningen av vigseln med vigselförrättaren och arbeta tillsammans fram hur just er vigsel ska se ut.

Vid vigseln ska både ni som gifter er och era vittnen uppvisa legitimation.

Efter vigseln får ni ett vigselbevis med er och vigselförrättaren meddelar Skatteverket att ni gift er.

Vigselformulär, standard

Vid vigseln riktar vigselförrättaren följande ord till paret:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Vigselformulär, om parterna speciellt begär det

Vid vigseln riktar vigselförrättaren följande ord till paret:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. (Text: Per Anders Fogelström). 

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »