Borgerlig vigsel

Ringar. Foto: Chuttersnap by Unsplash

Borgerlig vigsel i Staffanstorps kommun

En borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare utsedda av Länsstyrelsen. I Staffanstorps kommun bokas borgerlig vigselförrättare hos Medborgarkontoret. Innan en vigsel kan ske måste ni som ska gifta er ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En borgerlig vigsel kan vara allt ifrån en enkel ceremoni i Rådhuset till ett storslaget slottsbröllop.

OBS! Under rådande omständigheter med coronaviruset/Covid-19 har förutsättningarna för att boka borgerlig vigsel förändrats något:

– Platsen där vigseln ska hållas ska vara av sådan art att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kan följas, förslagsvis utomhus i någon av kommunens parker eller hemma i trädgården. Vigslar bokas för närvarande inte in i Rådhuset.

– Paret behöver själva ordna med två vittnen, dvs. kommunen bistår inte med vittnen.

– Vigseln kan komma att behöva bokas om/bokas av ifall bokad vigselförrättare får förhinder och ersättare inte finns att tillgå.

Boka borgerlig vigselförrättare

Bokningsförfrågan gör ni hos Medborgarkontoret på denna blankett. Lämna/skicka in den i pappersform till Medborgarkontoret, Torget 1, 245 80 Staffanstorp. Eller scanna och skicka den till medborgarkontoret@staffanstorp.se. För att er förfrågan ska kunna behandlas måste kommunen få in den senast 4 veckor innan önskat vigseldatum.

Vid frågor, kontakta Medborgarkontoret på medborgarkontoret@staffanstorp.se eller 046-25 11 10.

Vigselförrättare

En borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som är förordnade av Länsstyrelsen. I Staffanstorps kommun är följande personer vigselförrättare: Clas Andersson, Inger Hossmark, Solveig Olsson, Michael Sandin, Pierre Sjöström, Christian Sonesson, Shirine Stjernfeldt och Anita Sweder Thorstensson.

Ansöka om hindersprövning

Innan ni kan gifta er måste ni gemensamt ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En hindersprövning innebär att Skatteverket kontrollerar att det inte finns något hinder för er att gifta er. Om sådana hinder inte finns utfärdar Skatteverket ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Dessa intyg är giltiga i 4 månader och ska lämnas till Medborgarkontoret senast 2 veckor innan bokat vigseldatum. Se www.skatteverket.se för mer information.

Anmälan om efternamn

Om ni önskar ändra efternamn i samband med vigseln ska detta anmälas till Skatteverket. Se www.skatteverket.se för mer information om namnändring.

Vigselplats och vittnen

En borgerlig vigsel kan hållas på valfri plats, efter överenskommelse med vigselförrättaren. Vigselförrättarna förrättar i första hand vigsel i Staffanstorps kommun.

Vigseln måste bevittnas av två vittnen. Dessa ska vara minst 15 år, förstå vad de bevittnar samt kunna uppvisa legitimation vid vigseln. Namn på vittnen lämnas till Medborgarkontoret senast 2 veckor innan bokat vigseldatum.

Vigselakten

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär som finns i två versioner, se nedan. Utöver texten i vigselformuläret kan ni, tillsammans med vigselförrättaren, forma vigseln utifrån era önskemål.

Innan vigseln kan ske måste både ni som gifter er och era vittnen visa giltig legitimation för vigselförrättaren.

Efter vigseln meddelar vigselförrättaren Skatteverket att ni har gift er.

Vigselformulär

Vid vigseln riktar vigselförrättaren följande ord till paret:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. (Text: Per Anders Fogelström). 

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Vigselformulär, om paret särskilt önskar det

Vid vigseln riktar vigselförrättaren följande ord till paret:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Hoppa till navigering