FAQ – Vanliga frågor till kommunen

FAQ är ett begrepp som står för vanligt förekommande frågor. Det är en förkortning på engelska ”Frequently asked questions”. Många har samma frågor som du och här har vi samlat de vanligaste frågorna om Staffanstorps kommun. Allt för att underlätta för dig som kommuninvånare och besökare av vår hemsida.

Nedan finns direktlänkar som tar dig till ämnet du är intresserad av. Klicka på respektive länk så hamnar du vid de vanligt förekommande frågorna som ställs.

 

Corona/Covid-19

Med anledning av coronapandemin och risken för smittspridning finns här frågor och svar för dig som ingår i en riskgrupp för corona/covid-19, eller för dig som är närstående om vilken hjälp kommunens äldreomsorg kan erbjuda. Kommunen har även skapat en informationssida om coronaviruset.

Här nedan har vi samlat svaren på vanliga frågor vi får.

Fråga: Mitt barn går årskurs 7-9. Kan mitt barn fortfarande få lunch på skolan?

Svar: Du som omfattas av distansundervisningen kan hämta skollunch från skolan enligt ditt schema. Den serveras i en lunchlåda. Du kan inte äta lunchen i skolan, utan tar den med dig hem. Vårdnadshavare till elever som önskar hämta lunchlådor på Tottarp eller Kyrkheddinge ska anmäla det till kostsektionen@staffanstorp.se. Övriga elever behöver inte anmäla, utan kan ta sig till skolan för att hämta lunchen enligt schemat.

Jag tillhör riskgruppen, kan jag få korttidsvård på ett korttidsboende?

Du kan inte få korttidsvård enbart för att du tillhör riskgruppen. Korttidsvård är avsett för personer som av någon anledning har ett tillfälligt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser. Omfattande behov innebär att du har många insatser från hemtjänst och hemsjukvård dagligen. Vid ett omfattande omvårdnadsbehov finns möjlighet att tillfälligt (upp till tre månader) vistas på ett korttidsboende.

Kan alla som vill få korttidsvård?

Endast personer som har ett omfattande omvårdnadsbehov kan erbjudas korttidsvård. Mer information hittar du på vår sida om korttidsvård.

Jag tillhör riskgruppen och ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte gå och handla mat själv. Kan jag få hjälp av kommunen med detta?

Det finns möjlighet för dig som tillhör riskgruppen och inte har bistånd för inköp sedan tidigare, att få hjälp att handla mat genom den Frivilliga resursgruppen (FRG) i Staffanstorp. Kontakta Trivselpunktens personal som du når vardagar klockan 08-12 på telefon 046-25 12 99. Trivselpunkten förmedlar sedan din beställning vidare till FRG som utför inköpet och levererar beställningen till din dörr.
Om du inte själv kan utföra dina inköp på grund av nedsatt funktionsförmåga kan du ansöka om bistånd för inköp. Vid bistånd får du hjälp att beställa och packa upp dina varor som köps via en webbutik. Det går också att beställa varorna via webbutik på egen hand eller med hjälp av närstående.

Jag har nedsatt immunförsvar/är infektionskänslig, kan jag få korttidsvård?

Du kan inte få korttidsvård enbart på grund av infektionskänslighet. Korttidsvård är avsett för personer som av någon anledning har ett tillfälligt behov av omfattande vård och omsorg. Vid ett omfattande omvårdnadsbehov finns möjlighet att tillfälligt (upp till tre månader) vistas på ett korttidsboende.

Kan jag som har hemtjänstbesök/besök av hemsjukvården få bo på särskilt boende?

Om det finns ett omfattande omvårdnadsbehov för personer som har hemtjänst eller besök av hemsjukvården, kontaktar vi vederbörande och informerar om att det är möjligt att ansöka om särskilt boende.

Hur hanterar hemtjänsten hygienen så att personer som tillhör riskgruppen inte blir smittade?

Hemtjänsten och hemsjukvården i Staffanstorps kommun arbetar efter rutiner som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, samt från riktlinjer utfärdade av Vårdhygien Skåne. Vi uppdaterar oss dagligen och följer all information och rekommendationer avseende covid-19.

Hur används skyddsutrustning av personal som arbetar med personer i riskgruppen?

All omsorgsverksamhet i Staffanstorps kommun använder skyddsutrustning såsom skyddsrock och munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon tillsammans vid känd smitta eller om man misstänker att någon är smittad.

Om personal känner av symptom, även lindriga symptom, uppmanas de att stanna hemma och att återgå i arbete två dagar efter att symptomen upphört.

Kan jag byta särskilt boende (äldreboende enligt LOV)?

För tillfället går det inte att byta särskilt boende på grund av den rådande pandemin. Så snart smittspridningsrisken minskat kommer det åter bli möjligt att byta särskilt boende. Du kan läsa mer i ordförandebeslutet om temporärt uppehåll i möjlighet att byta särskilt boende (pdf).

Vad gäller om man åker färdtjänst?

Under rådande pandemi med risk för smittspridning kan färdtjänstpassagerare åka ensam. Passageraren ombeds sitta i baksätet för att förhindra smittspridning mellan chaufför och passagerare. Om två personer ur samma hushåll vill åka samma bil kan detta ordnas vid beställning av tjänsten. Du kan läsa mer i ordförandebeslut om tillfällig möjlighet till ensamåkning vid vissa färdtjänstresor (pdf).

Varför är inte Dagverksamhet demens stängd?

Humanas dagverksamhet för personer med demenssjukdom har än så länge öppet. Lokalerna ligger skilda från annan verksamhet och smittspridningsriskerna bedöms i nuläget som lägre än om verksamheten stängs ner. Beslutet kan komma att ändras.

Varför är inte Daglig verksamhet för personer på LSS-boende stängd?

Så länge personer på LSS-boende är friska kan de åka till sina arbeten. Personer som omfattas av LSS-insatser ingår inte per automatik i riskgruppen. Som regel sker inte samåkning längre i färdtjänst och i daglig verksamhet följs allmänna riktlinjer om smittskydd, och anpassningar görs för att minska risk för smittspridning.

Medborgarservice

Hur kan jag komma i kontakt med kommunen?

Du når alla kommunala verksamheter via:

 • kommunens växel, telefon 046-25 11 00
 • e-post till kommunen@staffanstorp.se
 • brev till Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp.

Du kan också besöka Rådhuset på Torget 1 i Staffanstorp där medborgarkontoret, förvaltningarna samt biblioteket finns. Kommunens ordinarie öppettid är vardagar, klockan 8-17. Vissa verksamheter nås endast under bestämda telefon- och/eller besökstider. Information om vilka dessa tider är finns på respektive verksamhets sida på kommunens hemsida och hos medborgarkontoret.

Kan jag skriva ut och/eller kopiera hos er?

I Rådhusets foajé finns lånedatorer som du kan använda för att skriva ut dokument, till exempel från din mejl. Du kan också få hjälp med att ta enstaka kopior. Utskrifter och kopior kostar 3 kronor per A4 och du betalar med betalkort eller Swish. Observera att vi inte tar kontanter.

Hur gör jag för att anmäla att exempelvis en gatlampa är trasig?

För att göra en felanmälan om till exempel en trasig gatlampa kan du skicka in den via ett formulär på kommunens hemsida. Du kan också kontakta medborgarkontoret för att göra en felanmälan, antingen e-post medborgarkontoret@staffanstorp.se eller telefon 046-25 11 10.

Vi skulle vilja gifta oss borgerligt, hur går vi till väga?

För att gifta sig, borgerligt eller på annat sätt, behöver ni ansöka om hindersprövning. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Sedan behöver ni en vigselförrättare som viger er och borgerliga sådana kan kommunen hjälpa till att ordna. Läs mer på kommunens sida om borgerlig vigsel eller kontakta medborgarkontoret på e-post medborgarkontoret@staffanstorp.se eller telefon 046-25 11 10.

 

Kommun och politik

När publiceras kallelser till politiska sammanträden?

För nämnderna och beredningarna publiceras dessa fyra dagar innan sammanträdet äger rum, för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige publiceras de en vecka innan sammanträdet.

Varför syns det inte handlingar i alla ärenden?

I de ärenden som innehåller uppgifter som är belagda med sekretess publiceras dessa inte på hemsidan.

Varför ”hoppar” protokollet över flera sidor?

Om ärendet innehåller personuppgifter eller sekretessbelagd information, publiceras den inte på hemsidan.

Vilka möten kan jag som medborgare delta i?

Allmänheten är välkommen att delta som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sammanträde i kommunfullmäktige där delårsredovisning behandlas kan man ställa frågor om innehållet.

 

Bo och bygga

”Får man tvätta bilen på gatan?”

Ett uttalat förbud mot att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten finns i nuläget inte i miljölagstiftningen. Mer information biltvätt om detta hittar du på vår webbplats. Du kan också läsa mer i en av våra nyhetsartiklar Biltvätt på gatan en miljöbov.

Hur visar jag mitt intresse av att köpa en fribyggartomt?

I Staffanstorps kommun finns ingen tomt- och villakö. Framtida fribyggartomter kommer att säljas via fastighetsmäklare. Annonsering av tomterna kommer att ske via Hemnet. Mer information finns på kommunens hemsida om Kommunens tomtkö.

När kan man flytta in i en lägenhet i Sockerstan?

På vår projektsida kan du följa utvecklingen av Sockerstan och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på området. Du kan kontakta dem för tidplan.

Finns det tillgänglig mark för etablering av ny verksamhet/industri?

Det finns enstaka tomter kvar i Hemmestorps verksamhetsområde. Information och kontaktperson finns på projektets hemsida. Är det fråga om hyra en lokal eller liknande har kommunen inget tillgängligt men ni kan kontakta Business Port då de har mer kontakt med de privata fastighetsägarna som finns i kommunen.

Kommer det att byggas hyres- eller bostadsrätter inom detaljplanen?

Detaljplanen reglerar inte bostädernas upplåtelseform.

När är det inflyttning alternativt försäljningsstart?

På våra projektsidor kan man följa utvecklingen av våra olika projekt och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på områdena. Du kan kontakta dem för tidplan.

Jag undrar hur man ställer sig i bostadskö till planerade bostäder

Kommunen har ingen bostadskö utan du får kontakta respektive exploatör och hör hur man ställer sig i kö till deras projekt.

Hur ser tidplanen ut?

På våra projektsidor kan man följa utvecklingen av våra olika projekt och där finns också länkar till de exploatörer som kommer att bygga på områdena. Du kan kontakta dem för tidplan.

 

Bo och bygga (bygglov)

Hur kommer jag i kontakt med bygglovsenheten?

Besök bygglovsenhetens hemsida där du kan läsa mer om bygglov.

Hur ser bygglovsprocessen ut?

Se vår broschyr angående information om bygglovsprocessen.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

När ansökan är komplett gör vi en bedömning av den och ser om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickar vi remisser till berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor, från och med att ansökan bedöms vara komplett (20 veckor vid komplicerade ärenden). Läs gärna i vår bygglovsbroschyr för att kontrollera vilka handlingar som krävs för att ärendet ska anses vara komplett, är ansökan komplett vid inlämning går handläggningen av ärendet fortare.  

Har mitt ärende kommit in?

När du ansöker via post eller e-post skickas ett brev ut med bekräftelse på mottaget ärende. Om du ansöker via vår digitala tjänst Mittbygge, så får ni en bekräftelse genom ansökningsportalen när vi mottagit ärendet. 

Finns det ritningar på min fastighet?

Det kan du ta reda på genom att besöka bygglovsarkivets hemsida.

Hur gör jag för att få ut handlingar som rör en fastighet?

För att begära ut handlingar som rör en fastighet skicka e-post till bygglov@staffanstorp.se, där du tydligt förklarar vilka handlingar du eftersöker samt vilken fastighetsbeteckning förfrågan avser. 

När krävs det bygglov för en utvändig ändring? Vad är en väsentlig ändring?

Ändringar av byggnader som väsentligt påverkar byggandens yttre utseende kräver bygglov. Inom detaljplan krävs det som huvudregel ett bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Om åtgärden är väsentlig eller inte bedöms från ärende till ärende.  

Inom områden med detaljplan krävs oftast bygglov för att: 

 • ändra en byggnads färg
 • byta fasadbeklädnad
 • byta taktäckningsmaterial, eller
 • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. 

Vad gör jag om jag behöver göra ändringar från mitt beviljade bygglov?

Då ett beviljat bygglov grundar sig i de inkomna handlingar man ursprungligen ansökt med så får inga större ändringar göras, då detta kan resultera i en ny bygglovsprövning. Om man trots detta ändå vill göra förändringar i sitt bygglov så bör man ta det i samråd med sin handläggare/inspektör, för att säkerställa att det kan anses vara en mindre ändring som ryms inom det beviljade bygglovet. 

Vad är skillnaden på staket och plank?

Ett staket är en konstruktion som är genomsiktlig (där det är mellanrum mellan brädorna) medan ett plank är en tät konstruktion. För att få uppföra ett bygglovsfritt staket/plank så får höjden vara maximalt 1,1 meter.  Det finns ett par riktlinjer att ta hänsyn till avseende staket/plank. 

Staket/plank över 1,1 meter kan dock uppföras utan bygglov om följande uppfylls 

 • I direkt anslutning till uteplats 
 • Maximalt 3,6 meter ifrån huvudbyggnaden 
 • Maximal 1,8 meter högt 
 • Minst 4,5 meter från tomtgräns, placeras det närmare behöver man grannens godkännande 

Sikttriangeln innebär att staket/plank endast får vara maximalt 0,8 meter högt, för att goda siktförhållanden i korsningar samt vid utfart ska uppnås. 

Varför ska tillbyggnaden ligga i samma nivå som befintligt hus?

Enligt plan och bygglagen 8 kapitlet fjärde paragrafen (4§) ska entrévåningar vara tillgänglighetsanpassade. Vid ny- och tillbyggnad ska byggnader anpassas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan röra sig obehindrat. Äldre byggnader som sedan tidigare inte är tillgänglighetsanpassade måste trots detta ändå konstrueras på ett sätt så den tillkommande delen blir anpassad, då den uppförs enligt dagens gällande regelverk. 

När krävs det en kontrollansvarig?

Byggprojektets komplexitet avgör om det krävs kontrollansvarig eller inte. Som generell riktlinje har vi att byggnadsåtgärder som överstiger 40 kvadratmeter (kvm) alltid kräver kontrollansvarig medan byggnadsåtgärder understigande 40 kvadratmeter inte kräver kontrollansvarig. Trots våra riktlinjer kan det ibland ändå krävas kontrollansvarig för byggnadsåtgärder understigande 40 kvm i de fall de anses väldigt komplexa i sitt konstruktiva utförande. I de fall ni ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan där ni inte angett någon kontrollansvarig och vi gör bedömningen att kontrollansvarig krävs, så kommer vi kontakta er.

Varför behövs en nybyggnadskarta?

I vår bygglovsbroschyr kan du läsa mer om nybyggnadskartan. Du kan även kontakta din bygglovshandläggare för besked.

Var hittar jag detaljplanen för mitt område?

Gällande detaljplaner går att hitta på kommunens hemsida genom karttjänst.

När en detaljplanen är antagen, hur får vi reda på vilka exploatörer som kommer att bygga?

Äger kommunen marken anvisar och säljer kommunen marken till en eller fler exploatörer. Detta kan ske etappvis efter detaljplanens antagande om det är ett större utbyggnadsområde. Information och kontaktuppgifter till exploatörerna hittar ni på respektive projektsida.

Är marken privatägd finns det alltid en exploatör vid detaljplanens start. Information och kontaktuppgifter till exploatörerna hittar ni på respektive projektsida.

Vilken adress får jag till mitt nybyggda hus?

Vi registrerar en ny adress när du ringer 046-25 14 40 och frågar. Läs mer på vår sida om adresser.

Vad innebär fackmannamässigt?

Fackmannamässiga ritningar innebär att ritningarna är gjorda i skala och har korrekta symboler och markeringar.  

Fackmannamässiga ritningar ska till exempel: 

 • vara ritade med rena svarta linjer på vitt papper (antingen för hand med linjal eller med datorprogram) 
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler med mera 
 • ha ett rithuvud (en ruta med information om ritningen) 
 • tydligt visa vad som ska byggas och vad som är befintligt (existerar från början) 
 • vara ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in) 
 • ha en skalstock 
 • ha tydliga mått, i meter med minst en decimal (exempelvis 10,5 m) 
 • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som är använt om ritningen innehåller höjduppgifter, t ex markhöjder eller höjdkurvor 
 • ha utritade byggnader lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår) 
 • ha utritade marklinjer på fasadritningar 
 • ha markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna (var snittet går) 

Bo och bygga (renhållning)

Vad gäller kring den nya renhållningsentreprenaden?

Avtalet började att gälla den 1 februari 2020 och gäller till och med 2027.  Här kan du läsa mer om beslutet som fattades om renhållningstaxa och entreprenör.

Hur går jag till väga om jag vill dela kärl med min granne?

Du och en granne kan från den 1 februari 2020 dela kärl med varandra. För att kunna göra detta får ni vända er till Ohlssons (kundtjänst telefon 046-70 99 00) där de berättar mer om hur man ansöker om detta. Om två hushåll vill dela på avfallskärl kommer båda var för sig att betala grundavgiften på 1 060 kronor och sedan dela på den rörliga avgiften.

Får vi ut matavfallspåsar?

Om du har valt ett kärl med matavfallsfack så kommer du samtidigt som du får ut ditt kärl, få en bunt med matavfallspåsar samt en hållare för dessa att ha i köket. När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse under locket av ditt kärl vid hämtning så lägger miljöarbetarna ut en ny bunt påsar till dig.

Kommer ni fortfarande erbjuda hämtning av grovavfall?

Ja, ni kommer fortfarande att kunna lämna grovavfall för upphämtning utanför era hus, detta kan ni göra kostnadsfritt 1 gång i månaden. Detta gör ni genom att ringa till Ohlssons på telefon 046-70 99 00, som berättar vilken vecka de är ute och hämtar. Placera ditt grovavfall vid tomtgräns senast måndag klockan 06.30 den aktuella hämtningsveckan. Märk avfallet ”grovavfall”. En exakt dag kan inte garanteras eftersom det beror på hur många kollin som ska hämtas.

 

Bo och bygga (VA)

Jag vill ha hjälp med att stänga av vattnet till mitt hus. Hur gör jag?

Vattenavstängning hanteras av personalen på reningsverket. Ring dem på journummer 070-325 12 97 så kommer de och hjälper er att stänga ventilen. Samma sak gäller när du vill ha vattnet påsatt igen, kontakta reningsverkets personal på journummer 070-325 12 97 så kommer dom och hjälper er öppna ventilen.

Min pump till avloppet larmar. Vad gör jag?

Avloppspumpar hanteras av personalen på reningsverket. Ring dem på journummer 070-325 12 97 så kommer de och kontrollerar pumpen. Är pumpen trasig så kommer den att bytas av reningsverkets personal.

Hur ansluter jag mig till kommunalt vatten och avlopp?

Om din fastighet ligger i Staffanstorps kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp så skickar du in en servisansökan. Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp är förenat med en avgift. Läs mer om servisansökan på kommunens hemsida om vatten och avlopp. Där kan du också ladda ner blankett för servisansökan.

Vad kostar det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp?

Anslutningsavgiften är baserad på flera faktorer som storlek på tomt, antal ledningar som skall dras fram och vad som skall anslutas. Priset kan variera beroende på om det är en bostad eller en verksamhet (företag) som skall anslutas. Priser och typexempel kan du hitta i Va-taxan.

Jag önskar få vatten och avloppsritningar inne på min privata tomt. Hur går jag tillväga?

Tekniska avdelningen har inte ritningar på vatten och avlopp inne på privata fastigheter. Vi har ritningar över det kommunala VA nätet och på våra ritningar framgår i de flesta fall servislägen, det vill säga där privata fastigheter är inkopplade till det kommunala nätet. Om du vill få tillgång till ritningar som visar läget för servisen till din fastighet är det snabbaste sättet att skapa ett ärende på Ledningskollen.se. Du kan också kan du kontakta en VA-ingenjör på e-post, teknik@staffanstorp.se

VA-ledningar inne på fastigheten kan i vissa fall finnas med på bygglovsritningar för din fastighet. Bygglovs­ritningar finns arkiverade hos Miljö- och Bygglovsenheten.

 

Bo och bygga (trafikfrågor)

Jag vill ha farthinder på min gata där jag bor, hur går jag tillväga? Bilisterna kör fort på gatan, hur går man tillväga för att bli av med problemet?

Först och främst bör Polisen kontaktas då de är tillsynsmyndighet vid hastighetsöverträdelser. Farthinder beslutas politiskt i kommunen. Ta först kontakt med tekniska avdelningen via e-post teknik@staffanstorp.se, för att berätta om vad du anser är problem på gatan. Därefter får du ett svar av berörd tjänsteperson. Skulle du inte vara nöjd med svaret du får finns möjlighet att lämna in ett medborgarförslag. På så sätt beslutas frågan politiskt.

Folk parkerar dåligt/trafikfarligt på min gata/annan plats. Vad kan ni göra åt saken?

Ta kontakt med parkeringsvakterna via e-post parkeringsvakt@staffanstorp.se och förklara problemet. Parkeringsvakten kontrollerar därefter på platsen och skulle det behövas så sätts det parkeringsanmärkning på felparkerat fordon. Skulle inte detta hjälpa mot problemet kan man ser över möjligheten att reglera platsen med bland annat parkeringsförbud.

Det står ett fordonsvrak/en skrotbil här, kan ni ta bort den?

För att flytta någon annans egendom, vilket ett fordon är, finns specifik lagstiftning. Först och främst kontaktas parkeringsvakten på som kontrollerar på plats. Därefter kan de välja att sätta en parkeringsanmärkning och försöka få bort fordonet på så sätt eller så kan de beställa en fordonsflytt direkt av vår entreprenör. Värt att notera att det kan vara väldigt tidskrävande att få till en fordonsflytt – det är inget som kan göras direkt.

 

Vård och omsorg

Hur ansöker jag om hemtjänst eller särskilt boende?

Ansökan om hjälp med hemtjänst eller särskilt boende görs till kommunens biståndshandläggare. Din ansökan kan vara skriftlig eller muntlig, se längre ner hur du får kontakt med oss. För att kunna bedöma om du har rätt till bistånd måste omsorgsförvaltningen göra en utredning. Utredningen genomförs av biståndshandläggaren tillsammans med dig och vid behov även andra kompetenser till exempel distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Du som vill ansöka om hjälp kontaktar biståndshandläggare antingen genom telefon 046-25 11 04 telefontid måndag 11-12, tisdag -fredag 9-12 eller per e-post till omsorg@staffanstorp.se

Mer information hittar du på vår sida om stöd i hemmet.

Hur gör jag för att få färdtjänst?

Rätten till färdtjänst utreds enligt lagen om färdtjänst och prövas av kommunens biståndshandläggare. För att få färdtjänst måste du enligt lag vara folkbokförd i kommunen, ha ett varaktigt funktionshinder (minst 3 månader), ha väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer och/eller ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Mer kan du läsa här eller ring oss på 046-25 11 04.

Hur gör jag för att få hjälpmedel?

För att få hjälp med hjälpmedel ska du vända dig till kommunens rehabiliteringsenhet. Du kontaktar enheten på telefonnummer 046-25 11 32. Telefontiderna är mån-tors 8.00–11.00, fredag 10.00–12.00.

Min närstående är inlagd på sjukhus och behöver hemtjänst vid hemgång, hur gör vi för att ansöka om detta?

Om du har ett behov av stöd i hemmet i direkt anslutning till utskrivning från sjukhuset ska du eller dina anhöriga påtala behovet till personalen på den avdelning du är inlagd på. Uppmana personalen att lägga upp dig i systemet Mina planer. Genom systemet ”Mina planer” får kommunens personal information om dina behov och kan planera för insatser enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen som kan starta i direkt anslutning till att du kommer hem från sjukhuset.

Kommunens personal som hjälper till vid ansökan och planering av insatser vid hemkomst kan du nå på följande telefonnummer. Biståndshandläggare tel 046 -25 12 79 och sjuksköterska tel 046- 25 15 69.

 

Arbetsmarknadsförvaltningen (individ- och familjeomsorg)

Hur kommer jag i kontakt med socialtjänsten?

I Staffanstorps kommun finner du det man i dagligt tal kallar socialtjänsten under arbetsmarknadsförvaltningen. Du når oss på telefon via kommunens växel: 046- 25 11 00. Du kan också nå oss via e-post: socialtjanstenStaffanstorp@staffanstorp.se.

Var kan jag som förälder få råd eller stöd när det är bekymmer inom familjen?

Om du är orolig för ditt barn/ungdom eller känner att du inte räcker till i ditt föräldraskap kan du få hjälp och stöd. Ring vår mottagningstelefon: 046-25 11 18.  Om ingen svarar lämnar du ett meddelande med ditt telefonnummer och vi ringer upp inom 24 timmar. Mer information hittar du på sidan Barn/Ungdom/Familj.

Vad gör jag om jag får kännedom om att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt?

Om du får kännedom om att en ung människa far illa ska du ta kontakt med mottaget för enheten Barn- och familj som handlägger den typen av ärenden. Ring via kommunens växel 046- 25 11 00 eller direkt till mottaget: 046-25 11 18. Mer information finns att läsa på vår sida om Barn som far illa.

Hur går jag tillväga för att söka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)?

Om du är i behov av ekonomiskt bistånd kan du kontakta socionom som arbetar med detta, dagligen via kommunens växel, tel. 046- 25 11 00. Telefontider: måndag, onsdag, fredag 10-10.45, tisdagar 9.45 – 10.15 samt torsdagar 15.00 – 15.45.

Behöver du stöd att planera din ekonomi kan du kontakta vår budget- och skuldrådgivare: 046- 287 17 07.

Vem kan jag rådfråga om frågor som gäller bekräftande av faderskap?

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet bekräftas av er båda. För att göra detta bokar ni en tid på medborgarkontoret. I de fall då man inte är sammanboende bokar ni tid hos familjerätten via medborgarkontorets telefon 046- 25 11 00. Du kan läsa mer information på vår sida om Familjerätt.

Vem vänder jag mig till om jag eller någon i min omgivning har problem med missbruk av alkohol och narkotika?

Du kan vända dig till socionom som arbetar med missbruk eller ansvarig enhetschef via kommunens växel, tel 046- 25 11 00. Du kan också komma in med en skriftlig ansökan eller orosanmälan. Du kan läsa mer information på vår sida om Missbruk och beroende.

Vad kan jag vända mig om jag eller någon i min omgivning är utsatt för våld i nära relation?

Kontakta kommunens växel 046- 25 11 00 på dagtid och om du är i behov av akut hjälp under helger, kvällar och nätter kontakta social jour 112. Besök vår sida om våld i nära relationer.

Kan ni hjälpa mig med bostad?

Utgångspunkten är att varje invid har ansvar för att ordna med sin egen boendesituation och Arbetsmarknadsförvaltningen har inget generellt ansvar att förmedla bostäder. Staffanstorps kommun har ingen bostadsförmedlingen, ansökan om bostad måste göras hos varje enskild hyresvärd.

Arbetsmarknadsförvaltningen (ekonomiskt bistånd)

Jag har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Vad händer nu? Hur går utredningen till?

När en ansökan kommer till oss kontrollerar vi alla handlingar. Det är viktigt att alla handlingar som begärts in tillsammans med ansökan är bifogade. Om underlagen inte är tillräckliga, kan handläggaren inte utreda ansökan och du riskerar att få ett avslag.

Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Det är du som söker om bistånd som ska visa att du har rätt att få bistånd. Ibland kan handläggaren även vilja träffa dig innan beslutet fattas. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till ditt bankkonto.

Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du skall gå tillväga för att överklaga.

Vad gör jag om jag kommer på att jag har skrivit fel uppgifter efter att jag skickat in min ansökan?

När du skickat in din ansökan kan du inte ändra i den. Om det är första gången du söker ekonomiskt bistånd kommer en handläggare att kontakta dig om din ansökan. Då har du möjlighet att justera uppgifterna.

Om du redan har en handläggare, ring och meddela vad som blivit fel. Om du saknar namn eller telefonuppgifter till din handläggare, vänd dig till växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00.

Jag har ansökt om ekonomiskt bistånd, men har inte hunnit få beslut än. Nu är pengarna snart slut, vad ska jag göra?

Handläggningen för en ny ansökan är tio arbetsdagar, och fem arbetsdagar för en löpande ansökan. Kan du lösa ditt akuta behov på annat sätt? Kanske kan du äta hos en vän i avvaktan på beslut, eller kanske har du mat hemma så det räcker några dagar?

Om du inte kan lösa ditt akuta behov kan du kontakta din handläggare för att beskriva den akuta situationen. Om du inte har en handläggare, vänd dig till växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00.

Jag kan inte betala min hyra. Vad ska jag göra?

Du kan i första hand kontakta din hyresvärd för att försöka göra en avbetalningsplan. Om det inte går kan du fundera på om du kan låna pengar av någon för hyran. Om du är utan tillräcklig inkomst kan du vända dig till kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd beviljas bara om alla andra alternativ för att lösa situationen är prövade. Att få bistånd till hyra och uppehälle är inte kravlöst utan du måste redovisa vad du har för tillgångar och eventuellt sälja dem. Det kan till exempel gälla följande:

 • bankmedel
 • aktier
 • bil
 • fastighet
 • bostadsrätt
 • andra värdesaker

Jag behöver pengar idag. Vad gör jag?

Vid akut nöd om pengar kontaktar du oss via växeln i Staffanstorps kommun 046-25 11 00. Om det är kväll eller helg finns Sociala jouren Syd att kontakta. Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112 utanför arbetsmarknadsförvaltningens ordinarie öppettider.

Jag har blivit uppsagd från mitt jobb och har inte rätt till a-kassa. Kan jag söka ekonomiskt bistånd?

Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ett krav för att du ska ha möjlighet att få ekonomiskt bistånd är att du ska vara aktivt arbetssökande. Tänk på att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första arbetslösa vardagen och börja söka jobb så fort du fått uppsägningsbeskedet.

Hur påverkar lön och bil ekonomiskt bistånd?

Både inkomst och tillgångar kan minska det ekonomiska biståndet. Inkomst kan till exempel vara lön, a-kassa, sjukpenning eller föräldrapenning. Hus och bil är exempel på tillgångar som kan påverka hur mycket du får. Eftersom ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät kan du behöva sälja dina tillgångar. En handläggare gör en bedömning utifrån just din situation.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag studerar?

Huvudlinjen är att du ska försörja dig genom studiemedelssystemet (CSN) när du studerar. Endast i undantagsfall kan du ha rätt till bistånd under studier. Du har alltid rätt att ansöka och få din ansökan prövad.

Får jag mindre ekonomiskt bistånd om mitt barn sommarjobbar?

Barns och skolungdomars inkomst av arbete upp till ett prisbasbelopp räknas inte med vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. Barn är aldrig skyldiga att försörja sina föräldrar eller syskon, men barnets riksnorm och del av boendekostnaden minskas med de inkomster som överstiger ett prisbasbelopp.

E-tjänst för ekonomiska bistånd

Vem kan använda e-tjänsten för ekonomiskt bistånd?

E-tjänsten är tillgänglig för dig som tidigare blivit beviljad försörjningsstöd och vill ansöka för en ny period. För att kunna använda e-tjänsten måste du ha fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Staffanstorps kommun.

Vad krävs för att kunna använda e-tjänsten?

Du behöver tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

Vid behov kan du boka en dator i 20 minuter på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup (vardagar 9-16).

Boka dator i Staffanstorp
E-post: medborgarkontoret@staffanstorp.se
Telefon: 046-251110

Boka dator i Hjärup
E-post: hjarups.bibliotek@staffanstorp.se
Telefon: 046-251594

Var hittar jag e-tjänsten för ekonomiskt bistånd?

Du hittar e-tjänsten på kommunens webbsida om Ekonomiskt stöd.

Hur loggar jag in i e-tjänsten?

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha BankID, mobilt BankID eller Freja eID PLUS.

Om du vill skaffa BankID eller mobilt BankID kontaktar du din bank så hjälper dem dig.

Om du vill skaffa Freja eID PLUS så gör du följande:

1. Ladda ner Appen Freja eID från App Store eller Google Play. 

2. Skapa ett konto i appen – allt du behöver är en e-postadress. 

3. Lägg till en giltig ID-handling (pass, körkort eller ID-kort) och ta ett ID-foto med appen

4. Vänta på verifiering av dina uppgifter (tar en kort stund). 

5. För att få plusvarianten – gör en fysisk ID-kontroll hos ett av Frejas ombud. Du hittar ATG-ombud nära dig i appen. Ta med din mobiltelefon med appen och ID-handlingen du registrerat dig med. 

6. Vänta på kontroll – du får ett meddelande när det är klart (det tar cirka tre timmar).

Om jag inte har BankID, mobilt BankID eller Freja eID PLUS. Hur gör jag då?

Då kan du inte använda e-tjänsten och du får fortsätta ansöka via en pappersblankett.

Hur ansöker vi som lever i partnerskap, är sambo eller gifta?

Om du har en partner ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans i e-tjänsten. I ansökan benämns ni som sökande och medsökande. Eftersom ni söker tillsammans måste ni båda ha BankID, mobilt BankID eller Freja eID PLUS för att kunna signera ansökan digitalt.

Jag skulle behöva pengar idag. Kan jag använda e-tjänsten?

Om du befinner dig i en akut situation bör du inte använda e-tjänsten. Om du har en handläggare är det dit du vänder dig. Om du inte har en handläggare vänder du dig till Staffanstorps kommun, 046-25 11 00. Utanför kontorstid kontaktar du Sociala jouren.

Behöver jag skicka med några handlingar när jag gör en ansökan via e-tjänsten?

Du behöver inte skicka in några handlingar till oss i samband med din ansökan, men spara alla kvitton och underlag för en eventuell kontroll.

Hur vet jag att allt fungerar och att min e-ansökan kommer till Staffanstorps kommun?

Du får en bekräftelse direkt i e-tjänsten att din ansökan är mottagen. Om du inte får denna bekräftelse bör du ta kontakt med din handläggare. 

Vad är skillnaden mot tidigare om jag ansöker via e-tjänsten?

Du kan fylla i och skicka in din ansökan vid den tidpunkt på dygnet som passar dig bäst. Om du gjort en e-ansökan kan du se när din ansökan tagits emot och när den färdigbehandlats. Du får via Mina ärenden också information om du har beviljats ekonomiskt bistånd samt hur stor utbetalningen är.

Din ansökan behandlas på samma sätt som om du ansökt via pappersblankett.

Hur gör jag om jag inte vill använda e-tjänsten?

Du kan även fortsättningsvis använda pappersblankett för att göra ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du har sökt tidigare får du en ny blankett av din handläggare.

Jag har tidigare gjort ansökningar via e-tjänsten, men nu kan jag inte använda den. Hur gör jag då?

Kontakta din handläggare. 

Hur hittar jag mina ärenden för ekonomiskt bistånd?

Logga in i e-tjänsten och välj sedan Ekonomiskt bistånd. Här är en översikt där du kan se dina ansökningar, utbetalningar, dokument och meddelande. 

Utbildning (förskola, skola och vuxenutbildning)

Hur ansöker jag om förskole- och skolplats för mina barn?

Förskoleplats söker ni digitalt på ”Mina sidor” på staffanstorp.se. Är ni inte skrivna i Staffanstorp ska ni ansöka utan att logga in med BankID. Så ansöker du om plats på en förskola.

Vid ansökan om skolplats, vänligen kontakta utbildningskontoret via e-post utbildning@staffanstorp.se för att få en blankett som ni fyller i och skickar tillbaka.

Jag går på gymnasiet och har tappat busskortet jag fått av kommunen – hur gör jag för att få ett nytt?

Du kan komma in till medborgarkontoret och ersätta det förlorade kortet. Ta med din legitimation. Ett förlorat resekort kostar 200 kronor att ersätta och du kan betala med Swish eller till ett bankgirokonto. Oavsett betalsätt ska kvitto på betalningen uppvisas när du kommer för att hämta ditt nya kort. Om ditt busskort inte fungerar gäller samma sak. Du kan läsa mer om resekort på vår sida om Buss och tågkort.

Hur söker jag till komvux?

Kontakta någon av våra studievägledare, Inger Karlsson eller Charlott Einarsson för att upprätta en studieplan och ansökan.

Hur är planen för Engelska skolans etablering i Staffanstorp?

Planen är att de startar upp hösten 2022. Mer information kan ni läsa om på Engelska skolans webbplats under nyheter.

Jag är intresserad av att vikariera i förskola eller skola. Hur gör jag för att anmäla mitt intresse?

Kontakta administratören på den skola eller förskola som ni är intresserad av att vikariera på. Du hittar de kommunala förskolornas sidor här och länkar till skolorna här.

 

Kultur och fritid: Bråhögsbadet

Vi är en familj med 2 vuxna och 4 barn. Räcker det med ett familjeårskort för oss eller behöver vi betala extra för några barn? Behövs det foto på alla familjemedlemmar?

Det går bra med familjeårskort om barnen är under 17 år samt boende hos er. Det går bra att ni har bilder på samtliga i mobilen vid köp, så tar vi fotona därifrån.

Om jag köper ett årskort nu, för mig och min fyraårige son, får vi då tillträde till utomhus badet nu i sommar och sen inomhusbadet när det öppnar? Och vad kostar ett årskort?

Årskortet gäller i ett år från inköpsdatum, både inomhus och utomhus. Kortet kostar 1400 kronor för vuxen. Barn upp till 5 år går in gratis.

Om man bara vill gå på vattengymnastik, måste man även betala inträde?

När man går på vattengymnastik, betalar man entréavgift samt avgift för vattengympan. Entréavgift kan vara enkelbiljett, 10-kort eller årskort.

Jag skulle vilja anmäla mina barn till simskola hos er. Men även jag som förälder skulle vilja gå en simkurs. Hur många lektionstillfälle är era simkurser? Hur går jag tillväga?

Bråhögsbadets hemsida finns aktuell info om de kurser som kommer framöver. Våra simkurser är 10 lektionstillfällen. Vi har kurser för barn som är 6 år och äldre hela året – vår sommar och höst. För vuxna endast vår och hösttermin.

Jag som förälder ska gå med mina barn till badet, men ska inte själv bada. Måste jag betala inträde?

Ja, alla som går in på badet måste betala inträde enligt prislistan som är beslutad av kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun.

 

Kultur och fritid: Musikskolorna

Hur anmäler jag mitt barn till en musikkurs?

Du skapar ett användarkonto på ansökningssidan till musikskolorna. Där du fyller i dina personuppgifter och blir därefter guidad vidare.

Vilka instrument och kurser finns?

Du kan hitta alla instrument och kurser på musikskolornas respektive webbplatser.

Hur får jag kontakt med någon av musikskolorna?

Om du vill spela eller sjunga på din fritid i Staffanstorps kommun har du fyra olika musikskolor att välja mellan. För att få kontakt med någon av skolorna gör ett besök på deras webbplats:

Vad kostar det?

För elever folkbokförda i Staffanstorp och mellan 7-19 år är kostnaden:

 • Ämneskurs instrument/sång 1 500 kronor per termin.
 • Liten grupp 4-12 elever 800 kronor/termin.
 • Stor grupp >13 elever 600 kronor/termin.

Hur säger jag upp en plats?

Du loggar in på ditt användarkonto i e-tjänstverktyget för musikskolorna. Leta upp ditt barns kurs och välj: ”släng den i papperskorgen”.

 

Kultur och fritid: Biblioteken

När är biblioteket öppet?

Ordinarie öppettider på Staffanstorps bibliotek är måndag till torsdag klockan 10.00-19.00, fredag 10.00-16.00 och lördag 10.00-14.00.

Ordinarie öppettider på Hjärups bibliotek är måndag 10.00-19.00, tisdag 15.00-19.00, onsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-19.00, fredag 10.00-15.00 och lördag 10.00-13.00.

Under sommaren och i samband med helgdagar gäller andra öppettider. Du hittar alla våra öppettider här

Hur lånar jag om mina böcker?

Logga in på vår webbplats med ditt lånekortsnummer eller med ditt personnummer (10 siffror) samt pinkod. Har du ingen pinkod kan personalen hjälpa dig när du besöker biblioteket. Ta med dig lånekort eller legitimation.

Hur gör jag för att låna e-böcker?

Du behöver ditt lånekortsnummer och en pinkod för att kunna låna elektroniska böcker. Läs mer om hur du lånar här

Hur gör jag för att skaffa lånekort?

Du kan fylla i en ansökan om lånekort på vår webbplats. Sedan behöver du komma in till Staffanstorps eller Hjärups bibliotek och legitimera dig för att aktivera lånekortet. Att skaffa lånekort kostar ingenting.

Jag har glömt min pinkod. Vad gör jag?

Gå till bibliotekets webbplats, klicka på länken ”Glömt PIN-kod?” under inloggningsformuläret och följ instruktionerna på skärmen. Du kan också få hjälp av oss på biblioteket. Ta med ditt lånekort eller legitimation.

Var hittar jag bibliotekets program och aktiviteter?

Hämta det tryckta programbladet på biblioteket eller läs programmet digitalt på vår webbplats

Jag vill låna en bok som inte finns i bibliotekskatalogen, hur gör jag?

Om boken är ny kan du lämna ett inköpsförslag till oss. Du kan även ansöka om ett fjärrlån via ett formulär på vår webbplats eller genom att skicka ett mejl till biblioteket.  Då lånar vi in boken från ett bibliotek i en annan kommun. Fjärrlån från svenska bibliotek kostar 10 kronor per bok och det är det utlånande biblioteket som styr lånetiden. Läs mer om fjärrlån här

 

Räddningstjänsten (sotning och brandskydd)

Hur ser kommunens krisberedskap ut?

Här kan du ta del av kommunens handlingsprogram för extra ordinära händelser.

Skyddsrum är en del av krisberedskapen, vill du läsa mer om det finns information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. Vill du veta vart skyddsrummen i kommunen finns så kan du titta på MSB:s skyddsrumskarta.

Kan vi komma på studiebesök på brandstationerna?

Nej. Däremot har vi alltid öppet hus på sportlovsveckan. Vi bjuder även in alla förskolor, årskurs 2, 5 och 7 varje år.

Vad ska jag ha för brandsläckare?

En lämplig brandsläckare för hemmet är en sexkilos pulversläckare. Genom sin smidighet kan handbrandsläckaren lätt tas med i båten, i husvagnen eller till sommarstugan. Se till att alla i familjen vet var den förvaras och hur den används.

Får jag elda på min tomt?

I vissa fall är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. På vår sida om eldning kan du läsa mer om vad du får elda på din tomt.

Kan vi ställa en barnvagn i trapphuset?

I ett flerfamiljshus är trapphuset en utrymningsväg och ska därför hållas fria från brännbart material och saker som kan försvåra utrymning. MSB har på sin webbplats en väldigt bra publikation om brandsäkerhet i flerbostadshus. 

Vilket sotningsföretag har jag?

Kommunen har tecknat avtal med Säker Bostad i Skåne AB (SIMAB) och Skorstensfejarmästare Lundquist AB. Om du inte minns vem av dessa sotare du valt så kan du kontakta Nils Persson eller 046– 25 14 02.

 

Att arbeta i Staffanstorps kommun

Tar ni emot studenter/praktikanter i kommunen?

Studerande på universitet och högskolor är välkomna att lämna intresseanmälan för praktik och/eller examensarbete.

Kontakta oss på HR-avdelningen eller 046-25 14 34.

Hur söker jag lediga tjänster i Staffanstorps kommun?

Alla våra lediga tjänster som annonseras externt finns att hitta här på vår hemsida. Se en lista över lediga tjänster här. De flesta av våra tjänster annonseras även på Platsbanken, Offentligajobb.se samt på kommunens egna Facebooksida.

Vilka förmåner har medarbetare i Staffanstorps kommun?

Du kan läsa om våra förmåner på vår sida Kommunen som arbetsplats.

                                                                          <<Tillbaka till sidans topp>>

Hoppa till navigering