Fonder

Nya pengar Evert Taube Foto:Lisbeth Svensson

Socialnämnden beslutar om utdelning ur en fond som är avsedda för sociala ändamål:

Egil Olssons donation

1974 testamenterade Egil Olsson sin kvarlåtenskap till Staffanstorps kommun. Syftet var att pengarna skulle användas till extra utgifter för Pilegården som ej täcks av anslagen från kommunfullmäktige samt i första hand till förmån för kommunens pensionärer. Fonden förvaltas av kommunstyrelsen medan Socialnämnden beslutar hur avkastningen ska användas. 2004 användes avkastningen till aktiviteter för de boende på Pilegården.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning ur fonder som rör skolan:

E och J Nilssons donation

Avkastningen från E och J Nilssons donation ska användas till premier åt två flitiga, välartade skolbarn inom den församling där donatorerna får sitt gravställe. Gravstället är Görslövs kyrkogård. Fondens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen. Utdelningen beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

Skolområdets samfond

Stiftelsen skolområdets samfond är en samlingsfond bestående av följande fonder.

 • Anderssonska fonden
 • Nils Anderssons donation för skolresor
 • Anders Nilssons donation för barn i folkskolan
 • Framlidne kyrkovärden Per Olssons i Flackarp fond
 • Folkskolelärarinnan Hilda Henrikssons fond för behövande skolbarn inom Tottarps församling
 • Jöns Kristenssons fond

Hur samfondens avkastning ska användas beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Innan beslut fattas har varje rektorsområde rätt att komma med önskemål om fördelning av avkastningen.

För att bli beviljad bidrag måste sökt bidrag användas till:

 • förmån för elever i kommunens grundskola som belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömdvärd flit,
 • belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,
 • hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
 • julfest, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat,
 • förvärv av material med mera.

Dessutom finns en fristående fond där bara personer som är mantalsskrivna i Staffanstorps kommun har rätt att söka pengar:

Helfrid och Lorentz Nilssons donation

Helfrid och Lorentz Nilssons donation har som ändamål att främja vård av behövande sjuka eller handikappade, med företrädesrätt för synskadade. Berättigade att söka pengar ur fonden är personer som är mantalsskrivna i Staffanstorps kommun.

Fondens pengar förvaltas av Sparbanken Skåne i Lund. Stiftelsens styrelse, med ledamöter från bland annat Staffanstorps kommun, beslutar om utdelning av pengar.

I styrelsen från kommunen ingår Liliana Lindström (M),  Pia Jönsson (S) och Hans Rochester (M).

Skriv en kort ansökan och förklara varför du söker pengar och hur stor summa du ansöker om. Ansökan kan göras när som helst på året till

Helfrid och Lorentz Nilssons Stiftelse
under adress:

Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 Lund

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.