Fonder

Pengar. Foto: Lisbeth Svensson

Socialnämnden beslutar om utdelning ur en fond som är avsedda för sociala ändamål:

Egil Olssons donation

1974 testamenterade Egil Olsson sin kvarlåtenskap till Staffanstorps kommun. Syftet var att pengarna skulle användas till extra utgifter för Pilegården som ej täcks av anslagen från kommunfullmäktige samt i första hand till förmån för kommunens pensionärer. Fonden förvaltas av kommunstyrelsen medan Socialnämnden beslutar hur avkastningen ska användas. 2004 användes avkastningen till aktiviteter för de boende på Pilegården.

Dessutom finns en fristående fond där bara personer som är mantalsskrivna i Staffanstorps kommun har rätt att söka pengar:

Helfrid och Lorentz Nilssons donation

Helfrid och Lorentz Nilssons donation har som ändamål att främja vård av behövande sjuka eller handikappade, med företrädesrätt för synskadade. Berättigade att söka pengar ur fonden är personer som är mantalsskrivna i Staffanstorps kommun.

Fondens pengar förvaltas av Sparbanken Skåne i Lund. Stiftelsens styrelse, med ledamöter från bland annat Staffanstorps kommun, beslutar om utdelning av pengar.

I styrelsen från kommunen ingår Birgitta Heyle-Wiahl (M),  Pia Jönsson (S) och Hans Rochester (M).

Skriv en kort ansökan och förklara varför du söker pengar och hur stor summa du ansöker om. Ansökan kan göras när som helst på året till

Helfrid och Lorentz Nilssons Stiftelse
under adress:

Swedbank Stiftelsetjänst
Box 206
221 00 Lund

 

Hoppa till navigering