God man och förvaltare

Händer bildar hjärta i sanden Foto: Nuwandalice by flickr.com

Staffanstorps kommun samverkar tillsammans med Burlöv, Lomma och Kävlinges kommuner i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Lomma kommun är den kommun som sköter Staffanstorps kommuns god man och förvaltare.

Att bli god man

Är du intresserad av att bli god man är du välkommen att anmäla ditt intresse till överförmyndaren.

Blankett för intresseanmälan

Överförmyndaren

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Kontakta överförmyndaren för ytterligare upplysningar.

Kontaktuppgifter:

Öppettider måndag – fredag kl. 10.00 – 12.00, under så kallade klämdagar kan öppettiderna var begränsade. Tel 040-641 10 00, e-post

Kontakt med överförmyndarhandläggare i Lomma

För dig som är God man finns blanketter på denna sida

Dataskyddsombud i Burlöv

Dataskyddsombud i Lomma

Dataskyddsombud i Kävlinge

Dataskyddsombud i Staffanstorp

 

Hoppa till navigering