Kommunarkivet

I kommunens arkiv finns handlingar som berättar om traktens kommunala historia från 1863 och fram till idag.

Det äldre arkivmaterialet består av handlingar från de 12 landskommunerna som vid kommunreformen 1952 tillsammans bildade Staffanstorps landskommun. De tolv landskommunerna var: Bjällerups kommun, Brågarps kommun, Esarps kommun, Flackarps kommun, Görslövs kommun, Knästorps kommun, Kyrkheddinge kommun, Mölleberga kommun, Nevishögs kommun, Särslövs kommun, Tottarps kommun samt Uppåkra kommun.

Kommunarkivet består bland annat av protokoll från fullmäktige, styrelser och nämnder, räkenskapshandlingar, handlingar från kommunens skolor, information från socialtjänstens verksamheter samt kartor och ritningar. Tillsammans upptar de olika arkivbestånden cika 900 hyllmeter.

Arkivverksamheten grundar sig på arkivlagen vilken i sin tur bygger på bland annat tryckfrihetsförordningen. Enligt arkivlagen utgör arkiven vårt gemensamma kulturarv och ska hållas ordnande och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

Kommunarkivets uppgift är bland annat att ordna, förteckna och vårda arkivet så att allmänhetens och förvaltningarnas behov av att ta del av allmänna handlingar tillgodoses.

Du är välkommen att besöka eller kontakta kommunarkivet, men ring gärna i förväg och anmäl besök. Du hittar kommunarkivet i Rådhuset.

Kontakt:

Besöksadress Rådhuset

Torget 1

245 80 Staffanstorps kommun

E-post arkivet@staffanstorp.se
Telefonnummer 046-25 13 47 eller 046-25 11 33

 

Länkar:

Tryckfrihetsförordningen

Arkivlagen

Offentlighets- och sekretesslagen

Riksarkivet

 

Hoppa till navigering