Konsumentvägledning

Konsumentvägledning, illustration: Alva Esping

Det kan vara både krångligt och tidsödande att ha kunskap om alla rättigheter och skyldigheter vi konsumenter har. Därför finns konsumentrådgivning för dig som bor i Staffanstorps kommun. Hit kan du som kommuninvånare vända dig för att få råd inför ett köp av en vara eller tjänst. Du kan också få stöd vid klagomål eller om du har råkat i tvist med ett företag.

Öppettider

Måndag-fredag, kl. 9-12, då enbart via e-post och/eller telefon med undantag för semester, sjukdom och helgdagar.

Kontakt med konsumentvägledare

Björn Anbring, e-post

Telefon: 046-25 16 85

För telefonförfrågningar på andra tider hänvisas till Hallå konsument, 0771-525 525 se nedan.

Hallå konsument

Upplysningstjänsten Hallå konsument är ett komplement till kommunal konsumentvägledning (oberoende vägledning genom Konsumentverket).

Du kan nå vägledarna på 0771-525 525 måndag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-18 samt fredag kl. 9-12.

På webbplatsen Hallå konsument kan du läsa mer.

Länkar

Bland länkarna här nedan hittar du mycket information för dig som är konsument. Du kan till exempel göra en egen kalkyl inför ditt bilköp, jämföra tester på olika produkter eller göra en budget.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister.

Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet som registrerar och utövar tillsyn över fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed de försöker på olika sätt berätta om vad man som konsument ska tänka på inför en bostadsaffär.

Konsumentverket Statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.

Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå Byråerna är opartiska och lämnar information och vägledning till privatpersoner, i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster.

Konsument Europa ger dig som konsument goda råd när du ska handla över gränserna inom EU.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå Rådgivning om el för privatpersoner.

Konsumenternas tele- och internetbyrå är en självständig organisation som ger objektiv information och vägledning kostnadsfritt till konsumenter kring tele-, TV- och Internetabonnemang.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. 

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet.

test.se sammanställer alla tester som görs på konsumentrelaterade produkter och tjänster av seriösa källor såsom Råd & Rön, Testfakta med mera.

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter.

Hoppa till navigering