EU-arbete

EU-flagga Foto: Giampaolo Squarcina By: flickr.com

EU påverkar direkt eller indirekt de flesta verksamheter i en kommun, men innebär också möjligheter till utveckling. Många utmaningar är gemensamma i Europa och som kommun har vi möjlighet att tillsammans med andra aktörer utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program.

Staffanstorps kommun bedriver ett aktivt EU-arbete och har en positiv grundinställning till att delta i samarbetsprojekt som främjar kommunen dess invånare och näringsliv. De EU-finansierade projekten ska utgå från verksamheternas behov och komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs i kommunen.

EU:s fonder och program

EU erbjuder utvecklings- och finansieringsmöjligheter via ett stort antal fonder och program. Programmen har olika inriktningar och målsättningar och riktar sig exempelvis till företag, organisationer och offentliga aktörer.

På Riksdagens webbplats EU-upplysningen hittar du mer information om aktuella program och hur du söker stöd.

I Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 finns de vanligaste och största programmen som är intressanta ur ett lokalt eller regionalt Skånskt perspektiv sammanställda.

Mer information om EU

På nedanstående länkar hittar du mer information om EU:

EU:s officiella webbplats

EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag

Sveriges kommuner och landstings EU-arbete

Kommunförbundet Skånes EU-arbete

Region Skånes EU-arbete

Hoppa till navigering